වැඩමුළුව කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Workshop Reading History from Stamps with Kiyawana Muddara

මාර්තු 5 සෙනසුරාදා, ප.ව. 2–ප.ව. 4
Register here

‘කියවන මුද්දරහි’ නිරෝෂණ හා විරංගා පීරිස් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකාලීන ඉතිහාසය පිළිබඳව ඉගෙනීමට මුද්දර හරහා ලැබෙන අධ්‍යාපනික අවස්ථා ‘ගවේෂණය කරයි.

‘කියවන මුද්දර’ යනු “දැනුම හුවමාරුකිරීමට දෘශ්‍යකරණය” පදනම්කරගත් දේශීය මුද්දර කියවීමේ හා එකතුකිරීමේ කණ්ඩායමකි. මුද්දර කියවීම යනු ඉගෙනුම හා පර්යේෂණ සඳහා, පොත් නොවූ සුවිශේෂී කියවීමේ ද්‍රව්‍යයක්, අධ්‍යාපනික මෙවලමක්, සහ දෘශ්‍ය ආධාරකයක් ලෙස තැපැල් මුද්දර භාවිතකරන, නිර්මාණාත්මක කතාකීමේ කලාවක් සහ ඉගෙනුම් උපායමාර්ගයක් වෙයි. එහි සම-නිර්මාතෘවන නිරෝෂණ පීරිස් මුද්දර සාහිත්‍යය පිළිබඳ පොත් ලියා ප්‍රකාශනයකර ඇති අතර, මුද්‍රිත හා නව මාධ්‍ය ඔස්සේ දැනුම බෙදාහරිමින් වැඩමුළු, කියවීම් කඳවුරු, ජංගම ප්‍රදර්ශන, මුද්දර තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන වැනි දෑ ස්ථාපිතකරමින් පාසැල්, පුස්තකාල, විශ්වවිද්‍යාල, සහ පොදු හා පෞද්ගලික ආයතනවල දැනුවත්කිරීම් දිරිමත්කරන වැඩසටහන් දියත්කොට ඇත.

60 හා 70 දශක මෙන් ම 21වන සියවසේ පළමු දශකයට අයත් දේශීය මුද්දර 2022 අගෝස්තු 28 තෙක් ‘මුණගැසිම්හි’ කොටසක් ලෙස කෞතුකාගාරයේ සංදර්ෂිත ය.

Onsite

අභිරක්ෂක සංචාරය

රිචෙල් මාර්සලින් සමග

Learn More

සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

කලාකරු සංචාරය

Learn More

අභිරක්ෂක සංචාරය

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමග

Learn More

Online

ශ්‍රී ලාංකීය සමකාලීන වීඩියෝ කෘති සහ සාකච්ඡා මඩුල්ලක්

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘චිත්‍ර කතා සෑදීම හා කතන්දර කීම’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

ගැලරි කතා

මහාචාර්ය සුමති සිවමෝහන් සමග ‘ගැටුම් සහ අවතැන්වීම් පිළිබඳ ආඛ්‍යාන’

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල්කරණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

රධිකා හෙට්ටිආරච්චි සමග ‘විරෝධතාව, මතකය, සහ පිටස්තරත්වය’

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හේමා ශිරෝණි

Learn More

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

ඉමාද් මජීද්

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල් නිර්මාණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

කෞමදී ජයවීර, සාම්බවි සිවාජි, සහ ශියාල්නි ජනර්තනන් සමග ‘‘ආගන්තුකයෝ’ පරිවර්තනය’

Learn More

ගැලරි කතා

ආචාර්ය කෞශල්‍යා පෙරේරා සමග ‘එදිනෙදා භාෂා දේශපාලනය’

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

For Kids

වැඩමුළුව

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමඟ විශේෂ ළමා දින අභිරක්ෂක සංචාරය

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මගේ සතුටු තැන’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘ටින්පත් රූප’ (වයස අවුරුදු 6–8 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මතක සිතුවම්’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘චිත්‍ර කතා සෑදීම හා කතන්දර කීම’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල්කරණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

Upcoming Programmes

December 17

අභිරක්ෂක සංචාරය

රිචෙල් මාර්සලින් සමග

Learn More

December 15

හරීන් අමිර්තනාදන්ගේ අධ්‍යක්ෂණයෙන්

ශාන්ත තෝමස් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ගායක වෘන්දය ඉදිරිපත්කරන ‘නත්තල් කැරොල්’

Learn More

October 21

සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us