වැඩමුළුව කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Workshop Reading History from Stamps with Kiyawana Muddara

මාර්තු 5 සෙනසුරාදා, ප.ව. 2–ප.ව. 4
Register here

‘කියවන මුද්දරහි’ නිරෝෂණ හා විරංගා පීරිස් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකාලීන ඉතිහාසය පිළිබඳව ඉගෙනීමට මුද්දර හරහා ලැබෙන අධ්‍යාපනික අවස්ථා ‘ගවේෂණය කරයි.

‘කියවන මුද්දර’ යනු “දැනුම හුවමාරුකිරීමට දෘශ්‍යකරණය” පදනම්කරගත් දේශීය මුද්දර කියවීමේ හා එකතුකිරීමේ කණ්ඩායමකි. මුද්දර කියවීම යනු ඉගෙනුම හා පර්යේෂණ සඳහා, පොත් නොවූ සුවිශේෂී කියවීමේ ද්‍රව්‍යයක්, අධ්‍යාපනික මෙවලමක්, සහ දෘශ්‍ය ආධාරකයක් ලෙස තැපැල් මුද්දර භාවිතකරන, නිර්මාණාත්මක කතාකීමේ කලාවක් සහ ඉගෙනුම් උපායමාර්ගයක් වෙයි. එහි සම-නිර්මාතෘවන නිරෝෂණ පීරිස් මුද්දර සාහිත්‍යය පිළිබඳ පොත් ලියා ප්‍රකාශනයකර ඇති අතර, මුද්‍රිත හා නව මාධ්‍ය ඔස්සේ දැනුම බෙදාහරිමින් වැඩමුළු, කියවීම් කඳවුරු, ජංගම ප්‍රදර්ශන, මුද්දර තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන වැනි දෑ ස්ථාපිතකරමින් පාසැල්, පුස්තකාල, විශ්වවිද්‍යාල, සහ පොදු හා පෞද්ගලික ආයතනවල දැනුවත්කිරීම් දිරිමත්කරන වැඩසටහන් දියත්කොට ඇත.

60 හා 70 දශක මෙන් ම 21වන සියවසේ පළමු දශකයට අයත් දේශීය මුද්දර 2022 අගෝස්තු 28 තෙක් ‘මුණගැසිම්හි’ කොටසක් ලෙස කෞතුකාගාරයේ සංදර්ෂිත ය.

Onsite

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

චිත්‍රපට තිරගතකිරීම

‘විරාගය’

Learn More

Online

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව:

කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

Upcoming Programmes

December 11

අභිරක්ෂක සංචාරය

ශාර්මිණි පෙරේයිරා සමග

Learn More

December 10

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

December 10

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us