වැඩමුළුව කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Workshop Reading History from Stamps with Kiyawana Muddara

මාර්තු 5 සෙනසුරාදා, ප.ව. 2–ප.ව. 4
Register here

‘කියවන මුද්දරහි’ නිරෝෂණ හා විරංගා පීරිස් ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකාලීන ඉතිහාසය පිළිබඳව ඉගෙනීමට මුද්දර හරහා ලැබෙන අධ්‍යාපනික අවස්ථා ‘ගවේෂණය කරයි.

‘කියවන මුද්දර’ යනු “දැනුම හුවමාරුකිරීමට දෘශ්‍යකරණය” පදනම්කරගත් දේශීය මුද්දර කියවීමේ හා එකතුකිරීමේ කණ්ඩායමකි. මුද්දර කියවීම යනු ඉගෙනුම හා පර්යේෂණ සඳහා, පොත් නොවූ සුවිශේෂී කියවීමේ ද්‍රව්‍යයක්, අධ්‍යාපනික මෙවලමක්, සහ දෘශ්‍ය ආධාරකයක් ලෙස තැපැල් මුද්දර භාවිතකරන, නිර්මාණාත්මක කතාකීමේ කලාවක් සහ ඉගෙනුම් උපායමාර්ගයක් වෙයි. එහි සම-නිර්මාතෘවන නිරෝෂණ පීරිස් මුද්දර සාහිත්‍යය පිළිබඳ පොත් ලියා ප්‍රකාශනයකර ඇති අතර, මුද්‍රිත හා නව මාධ්‍ය ඔස්සේ දැනුම බෙදාහරිමින් වැඩමුළු, කියවීම් කඳවුරු, ජංගම ප්‍රදර්ශන, මුද්දර තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන වැනි දෑ ස්ථාපිතකරමින් පාසැල්, පුස්තකාල, විශ්වවිද්‍යාල, සහ පොදු හා පෞද්ගලික ආයතනවල දැනුවත්කිරීම් දිරිමත්කරන වැඩසටහන් දියත්කොට ඇත.

60 හා 70 දශක මෙන් ම 21වන සියවසේ පළමු දශකයට අයත් දේශීය මුද්දර 2022 අගෝස්තු 28 තෙක් ‘මුණගැසිම්හි’ කොටසක් ලෙස කෞතුකාගාරයේ සංදර්ෂිත ය.

Onsite

Exhibition Tour

Learn More

Exhibition Tour in Sinhala

Learn More

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

Exhibition Tour

Learn More

Online

වැඩමුළුව

යූශීන් කොං සමඟ ‘ඔබේ ම වාස්තු විද්‍යාඥයා වන්න’ (වයස අවුරුදු 10–15 දක්වා)

Learn More

වැඩමුළුව

කියවන මුද්දර සමඟ ‘මිනෙට් මුද්දරයක් නම්?’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

කියවීම් කණ්ඩායම

ඉරුෂි තෙන්නකෝන් සහ රුහානි පෙරේරා සමඟ ‘මිනෙට්ව මැවීම’

Learn More

වැඩමුළුව

රුවන් මීගම්මන සමඟ ‘වාස්තු විද්‍යාව ඡායාරූපගත කිරීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘ගෙදරට ලිවීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

යූශීන් කොං සමඟ ‘ඔබේ ම වාස්තු විද්‍යාඥයා වන්න’ (වයස අවුරුදු 10–15 දක්වා)

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා හා ශාදියා ජමල්ඩීන් සමඟ ‘එම්බ්‍රොයිඩරි තුළින් සහභාගීත්ව කතන්දර කීම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

කියවීම් කණ්ඩායම

තාරික් ජසීල් සමඟ මිනෙට් ද සිල්වාගේ වාස්තු විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘ඔබේ පරමාදර්ශී අවකාශය සාදන්න’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

ශ්‍රී ලාංකීය සමකාලීන වීඩියෝ කෘති සහ සාකච්ඡා මඩුල්ලක්

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘චිත්‍ර කතා සෑදීම හා කතන්දර කීම’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

ගැලරි කතා

මහාචාර්ය සුමති සිවමෝහන් සමග ‘ගැටුම් සහ අවතැන්වීම් පිළිබඳ ආඛ්‍යාන’

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල්කරණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

රධිකා හෙට්ටිආරච්චි සමග ‘විරෝධතාව, මතකය, සහ පිටස්තරත්වය’

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

For Kids

වැඩමුළුව

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමඟ විශේෂ ළමා දින අභිරක්ෂක සංචාරය

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මගේ සතුටු තැන’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘ටින්පත් රූප’ (වයස අවුරුදු 6–8 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මතක සිතුවම්’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

යූශීන් කොං සමඟ ‘ඔබේ ම වාස්තු විද්‍යාඥයා වන්න’ (වයස අවුරුදු 10–15 දක්වා)

Learn More

වැඩමුළුව

කියවන මුද්දර සමඟ ‘මිනෙට් මුද්දරයක් නම්?’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

රුවන් මීගම්මන සමඟ ‘වාස්තු විද්‍යාව ඡායාරූපගත කිරීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘ගෙදරට ලිවීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

Upcoming Programmes

June 30

Exhibition Tour

Learn More

June 29

Exhibition Tour in Sinhala

Learn More

June 23

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us