‘ජනේල දෙකක් අතර කතාවක්’

අපගේ සහාය අභිරක්ෂක සන්දෙව් හැන්ඩි, ‘පුංචි කතා සියක් දහසක්’ හි ප්‍රදර්ශනය කෙරුණු චිත්‍ර දෙකක් තෝරාගෙන ඒ ගැන  ක්‍රියාකාරකමක් ලබා දෙයි.

Two windows cover
The title of this artwork is ‘View from Layards Road House Window’.
It was made in 1969 by the artist W. J. G. Beling (1907–1992).
This work is made with wax crayons on paper. See the full caption

 

Download this worksheet as a pdf

 

(1) “ඩබ්ලිව්.ජේ.ජී බීලින්ග්’ 43 කණ්ඩායමේ මුල් සාමාජිකයෙකු හා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා වැදගත් කලාකරුවෙකි. ඔහු 1969 වසරේ දී, සිය චිත්‍රාගාරයේ ජනේලය තුළින් පාරෙන් එහා පැත්තේ වූ සිය මිත්‍රයෙකු මෙන් ම තවත් කලාකරුවෙකු වූ ඔබ්රේ කොලේට්ගේ නිවස තමාට පෙනෙන ආකාරය, ‘View from Layards Road House Window’’ යනුවෙන් සිතුවම් කළේ ය. 1961 වසරේ දී  තමාගේ දේශපාලනික කාටුන් නිසා ඇතිවුණු ගැටළු නිසා ශ්‍රී ලංකාව අතහැර දමා ගිය කොලේට්, බීලින්ග් අතින් මෙම චිත්‍රය නිර්මාණය වූ කාලයේ දී  එම නිවසේ ජිවත් නොවූ යේ ය.”

Nightscapes (1999)
The title of this artwork is ‘Nightscapes’.
It was made in 1999 by the artist Muhanned Cader (b. 1966).
This work is made with oil paints on a board. Click to see the full caption

 

(2) “වසර 30කට පසු, 1999 වසරේ දී, බොල්ගොඩ ගඟ අසල පිහිටි සිය චිත්‍රාගාරයේ දී මුහන්නද්‍ කාදර් ‘Nightscapes’ නමින් සිතුවම් 40ක් නිර්මාණය කළේ ය. මේ සිතුවම් කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ අඳුරු යුගයක් වූ සිවිල් යුද්ධය වූ සමයේ ය. එලෙස කොරළවැල්ලේ දී ගතවුණු රැයවල් වල අමුතු ගුප්ත හා අපූරු බවක් කලාකරුවාට දැනුණු අතර, එම හැඟීම කලාකරුවා තුළ නිර්මාණාත්මක අදහසක් ඇති කළේ ය. රාත්‍රී කාලයේ දී ගඟ ඔහුට මතක් කළේ එකල රටෙහි පැවති තත්ත්වයයි.”

(3) දශක තුනක පරතරයක් ඇති කලාකරුවන් දෙදෙනෙකු, සිය චිත්‍රාගාර තුළ ඉඳ පිටත බලාගෙන සිතුවමෙහි යෙදෙන්නේ, ඉතිහාසයේ ඉතා වෙනස් අවස්ථා දෙකක දී ය. ඔබ අද දිනයේ ඔබගේ ජනේලයෙන් පිටත බලාගෙන සිතුවමට නගන්න කැමති කුමක් ද?

අරමුණු
මට කලා නිර්මාණ දෙකක් හා ඒවාට බැඳි කතාන්දර සැසදීමට සහ, ඒවා අතර වෙනස්කම් සෙවීමට පුළුවන්.
මෙම කතන්දර වලට ප්‍රතිචාර ලෙස මගේ ම කලා නිර්මාණ කිරීමට මට පුළුවන්.

පළමු පියවර
මෙම නිර්මාණ දෙක දෙස බලන්න. ඒවා පිටුපස ඇති කතාන්දර ඉගෙන ගන්න.

දෙවන පියවර
ලැයිස්තු දෙකක් හදන්න. පළමු ව, කලා නිර්මාණ දෙක හා ඒවායේ කතන්දර අතර සමානතා ලියන්න. පසු ව, ඒවා අතර අසමානතා ලැයිස්තුගත කරන්න.

තුන්වන පියවර
ඔබගේ නිවසේ ජනේලයක් තෝරාගෙන ඔබට පිටත පෙනෙන දේ චිත්‍රයට නගන්න.

Onsite

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

චිත්‍රපට තිරගතකිරීම

‘විරාගය’

Learn More

Online

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව:

කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

Upcoming Programmes

December 11

අභිරක්ෂක සංචාරය

ශාර්මිණි පෙරේයිරා සමග

Learn More

December 10

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

December 10

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us