අභිවහනය දනුෂ්ක මාරසිංහ සහ කේ කේ ශ්‍රීනාත් චතුරංග සමග ‘Text-ing-Be-ing’

28072023_Performance Text-ing Be-ing with Danushka Marasinghe and K K Srinath Chathuranga_Website

ජූලි 28 සිකුරාදා, ප.ව. 6–7

ලියාපදිංචි වීමට

දනුෂ්ක (b. 1985) සහ ශ්‍රීනාත් (b. 1987) යන කලාකරුවන්, මේ වනවිට ‘ආගන්තුකයෝහි’ සංදර්ශිත ‘Text-ing-Be-ing’ (2019) නම් සිය අන්තර්ක්‍රියාකාරී අභිවහනය ඉදිරිපත්කරනු ඇත. මෙම කොටු සැලැස්මේ දෙපස ස්ථානගතවෙමින් ඔවුහු එක් එක් චතුරශ්‍රයේ සීමා තුළ සුදු හුණු භාවිතාකරගනිමින් සෙමෙන් සිංහල අකුරු ලිවීමට පටන්ගත්හ. ඔවුන්ගේ ඉලක්කයවූයේ කොටු සැලැස්මේ එක් පසෙක සිට අනෙක් අතට ගමන්කිරීමයි. ඉන් අනතුරුව මධ්‍යයේ එක්වූ කලා ශිල්පීන් දෙදෙනා එකිනෙකාගේ ලිවීම් මකාදැමීමට පටන්ගත් අතර ඒවා වෙනුවට තම තමන්ගේ ඒවා ලිව්වෝ ය. මෙම අභ්‍යාසය නැවත නැවතත් කිරීමෙන් අනතුරුව කලාකරුවෝ ප්‍රේක්ෂකයින්ට සහභාගීවීමට ආරාධනාකළහ. මින් කොටු සැලැස්මේ තවදුරටත් ව්‍යාකූලතා ඇතිකරමින් සාමූහික ලේඛන අභිවහනයක් නිර්මාණයවිය. භාෂාවක් ආගන්තුකයින්ට ප්‍රවේශවිය නොහැකි සන්නිවේදන පද්ධතියක් ගොඩනගන ආකාරය මෙම කලාකෘතිය ගවේෂණයකරයි. කෙසේ වෙතත්, අභිවහනයේ නිරතවීමේ රීතිවලට අනුව එක් භාෂාවක් මකාදමමින් ඒ මතින් විදේශීය භාෂාවක් ලිවීමට හැක.

මෙම අභිවහනය 2023 ඔක්තෝබර් 22 දක්වා නැරඹීමට ඇති ‘ආගන්තුකයෝ’ ප්‍රදර්ශනයේ මහජන වැඩසටහන්වල කොටසක් ලෙස අභිරක්ෂණයකර ඇත.

Onsite

ශ්‍රී ලාංකීය සමකාලීන වීඩියෝ කෘති සහ සාකච්ඡා මඩුල්ලක්

Learn More

වැඩමුළුව

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමඟ විශේෂ ළමා දින අභිරක්ෂක සංචාරය

Learn More

වැඩමුළුව

‘මගේ මනඃකල්පිත ස්වරූපය’ (වයස අවුරුදු 10–15 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මගේ සතුටු තැන’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

Online

ශ්‍රී ලාංකීය සමකාලීන වීඩියෝ කෘති සහ සාකච්ඡා මඩුල්ලක්

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘චිත්‍ර කතා සෑදීම හා කතන්දර කීම’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

ගැලරි කතා

මහාචාර්ය සුමති සිවමෝහන් සමග ‘ගැටුම් සහ අවතැන්වීම් පිළිබඳ ආඛ්‍යාන’

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල්කරණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

රධිකා හෙට්ටිආරච්චි සමග ‘විරෝධතාව, මතකය, සහ පිටස්තරත්වය’

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හේමා ශිරෝණි

Learn More

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

ඉමාද් මජීද්

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල් නිර්මාණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

කෞමදී ජයවීර, සාම්බවි සිවාජි, සහ ශියාල්නි ජනර්තනන් සමග ‘‘ආගන්තුකයෝ’ පරිවර්තනය’

Learn More

ගැලරි කතා

ආචාර්ය කෞශල්‍යා පෙරේරා සමග ‘එදිනෙදා භාෂා දේශපාලනය’

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

For Kids

වැඩමුළුව

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමඟ විශේෂ ළමා දින අභිරක්ෂක සංචාරය

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මගේ සතුටු තැන’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘ටින්පත් රූප’ (වයස අවුරුදු 6–8 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මතක සිතුවම්’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘චිත්‍ර කතා සෑදීම හා කතන්දර කීම’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල්කරණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

Upcoming Programmes

October 12

ශ්‍රී ලාංකීය සමකාලීන වීඩියෝ කෘති සහ සාකච්ඡා මඩුල්ලක්

Learn More

October 01

වැඩමුළුව

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමඟ විශේෂ ළමා දින අභිරක්ෂක සංචාරය

Learn More

September 30

වැඩමුළුව

‘මගේ මනඃකල්පිත ස්වරූපය’ (වයස අවුරුදු 10–15 සඳහා)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us