‘නිලානි එක්ක අපිත් පාට කරමු’

Colouring cover

 

චිත්‍ර මාලාව ගැන ‘Address of Residence’

මේ චිත්‍රවලින් කියවෙන්නේ තැන් දෙකක් ගැනයි: ඒ යාපනය සහ වවුනියාව. සිවිල් යුද්ධය නිසා මගේ පවුල යාපනය හැර දමා වවුනියාවේ පදිංචිට ගියා. 2010 වසරේ චිත්‍ර ශිල්පය හදාරන්න මම ආපසු යාපනයට ගියා. දිගටම චිත්‍ර ශිල්පිනියක් හැටියට වැඩ කරන්න තීරණය කළා. ඒ නිසා මම යාපනයේ කුලියට ඉන්නවා. මගේ පවුල තවමත් ඉන්නේ වවුනියාවේ. මේ තත්ත්වය නිසා, එක තැනක් මගේ ස්ථිර පදිංචිය හැටියටත් මගේ කලාගාරය හැටියටත් තෝරගන්න මට අමාරුයි. මට තවම තීරණයක් ගන්න බෑ. මේ කෘති මාලාවෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ ඒ අමාරුවයි, ඒ දෙගිඩියාවයි.

පරිසරය

යාපනය– “මට මෙහෙ ඉතා විශාල පරණ පල්ලි සහ වැටවල් (යළි පදිංචි කිරීමේදී ගහපු වැටවල් සහ අධිආරක්ෂක කලාපවල වැටවල්) පේනවා. ළඟදි මුදාහැරපු ඉඩම්වල බෝගන්විලා ගස් සහ මිනිස්සුන්ගෙ කැඩිච්ච ගෙවල් මම දකිනවා. සමහර ගෙවල් තාම අත්හැරදාලයි තියෙන්නෙ. යාපනය ටවුම කිට්ටුව තියන සමහර පරණ ගෙවල් ඒවාගෙ ඉඩම් හිමියෝ කුලියට දෙනවා.”

වවුනියාව– “මගේ පවුල ජීවිත් වන ගම අවුරුදු විස්සකට විතර කලින් නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් යටතේ හැදපු එකක්. මෙහෙ ජනාවාස පිහිටුවන්න කලින් මේ ඉඩම්වල තිබුණේ නීතිවිරෝධී ගල්වලක්. දැන් මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න තියනවා. ගෙවල්වල අත්තිවාරම් එච්චර ශක්තිමත් නෑ. ගෙවල් එහෙ මෙහෙ යනවා. කුඩු වෙනවා. වතුර ලබාගන්න මෙහෙ මිනිස්සු හරියට දුක්විඳිනවා. ඒක හින්දා ගමේ ගැඹුරු නලළිං ගොඩක් තියනවා. ඉඩ පොඩ්ඩක් තියන චූටි පල්ලි තමයි අපිට එහෙ හදාගන්න පුළුවන් වුණේ.”

 

Pick your drawing:

161020_Worksheets_13
Address of Residence I

 

161020_Worksheets_1345x675px_EM8
Address of Residence II

 

161020_Worksheets_1345x675px_EM7
Address of Residence III

 

161020_Worksheets_1345x675px_EM6
Address of Residence IV

 

මම ඉපදුණේ යාපනයේ. ඒ 1990 වසරේ… 1995 වසරේ, යුද්ධය නිසා මගේ පවුල වවුනියාවට ගියා. මම මගේ පාසල් අධ්‍යාපනය ඉවර කළේ 2009 අවුරුද්දේ. ඊට පස්සේ යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ බී.එෆ්.ඒ පාඨමාලවක් හැදෑරුවා. මට ඕනෙ වුණේ චිත්‍ර ශිල්පිනියක් වීමටයි. ඒ සිහිනෙ සැබෑ වුණා. කොළඹ, නව දිල්ලිය, ගෝවා සහ ඩකාවල ප්‍රදර්ශන සඳහා මම සහභාගී වෙලා තියනවා. මම දැන් චිත්‍ර ශිල්පිනියක් හැටියට වැඩ කරමින් ජීවත් වන්නේ යාපනයේ.

– ජැස්මින් නිලානි ජෝසෆ්, 2020

Onsite

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

தினால் சஜீவ உடன்

Learn More

අභිරක්ෂක සංචාරය

තිනාල් සජීව සමග

Learn More

කලාකරු සංචාරය

Learn More

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

Online

වැඩමුළුව

රුවන් මීගම්මන සමඟ ‘වාස්තු විද්‍යාව ඡායාරූපගත කිරීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘ගෙදරට ලිවීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

යූශීන් කොං සමඟ ‘ඔබේ ම වාස්තු විද්‍යාඥයා වන්න’ (වයස අවුරුදු 10–15 දක්වා)

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා හා ශාදියා ජමල්ඩීන් සමඟ ‘එම්බ්‍රොයිඩරි තුළින් සහභාගීත්ව කතන්දර කීම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

කියවීම් කණ්ඩායම

තාරික් ජසීල් සමඟ මිනෙට් ද සිල්වාගේ වාස්තු විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘ඔබේ පරමාදර්ශී අවකාශය සාදන්න’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

ශ්‍රී ලාංකීය සමකාලීන වීඩියෝ කෘති සහ සාකච්ඡා මඩුල්ලක්

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘චිත්‍ර කතා සෑදීම හා කතන්දර කීම’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

ගැලරි කතා

මහාචාර්ය සුමති සිවමෝහන් සමග ‘ගැටුම් සහ අවතැන්වීම් පිළිබඳ ආඛ්‍යාන’

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල්කරණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

රධිකා හෙට්ටිආරච්චි සමග ‘විරෝධතාව, මතකය, සහ පිටස්තරත්වය’

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හේමා ශිරෝණි

Learn More

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

For Kids

වැඩමුළුව

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමඟ විශේෂ ළමා දින අභිරක්ෂක සංචාරය

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මගේ සතුටු තැන’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘ටින්පත් රූප’ (වයස අවුරුදු 6–8 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මතක සිතුවම්’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

රුවන් මීගම්මන සමඟ ‘වාස්තු විද්‍යාව ඡායාරූපගත කිරීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘ගෙදරට ලිවීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

යූශීන් කොං සමඟ ‘ඔබේ ම වාස්තු විද්‍යාඥයා වන්න’ (වයස අවුරුදු 10–15 දක්වා)

Learn More

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා හා ශාදියා ජමල්ඩීන් සමඟ ‘එම්බ්‍රොයිඩරි තුළින් සහභාගීත්ව කතන්දර කීම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

Upcoming Programmes

April 06

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘ගෙදරට ලිවීම’ (වයස අවුරුදු 18 සහ ඉහළ)

Learn More

March 31

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

தினால் சஜீவ உடன்

Learn More

March 30

දෙමළ මාධ්‍ය ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us