වැඩමුළුව වස්තු සහ කතාන්දර කීම (අවු. 12–16) පියුමි විජේසුන්දර සමග

Workshop Objects and Storytelling

12 සෙනසුරාදා, ප.ව. 2–ප.ව. 5
Register here

එදිනෙදා වස්තු යොදාගෙන නිර්මාණාත්මක කතාකීම පිළිබඳ මේ වැඩමුළුවට, වේදිකා වෘත්තිකයෙකු සහ අධ්‍යාපනඥයෙකුවන පියුමි විජේසුන්දර සමග එක්වන්න.

වැඩමුළු ගාස්තුවලින් තොරවන අතර, සියලු අමුද්‍රව්‍ය ලබාදෙනු ඇත. තමන්ට යම් වැදගත්කමක් ඇති වස්තුවක් වැඩමුළුවට රැගෙන එන ලෙස සහභාගීවන්නන්ට උනන්දුකෙරෙයි.

පියුමි විජේසුන්දර කොළඹ පදනම්කරගත් නිළියක්, නාට්‍ය රචකයෙක්, හා වේදිකා අධ්‍යක්ෂකයෙක් වෙයි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිදාරියක වන ඇය, වේදිකා අධ්‍යක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් එකසත් රාජධානියේ එසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබාගෙන ඇත. ළමා වේදිකා නාට්‍ය පිළිබඳව විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන ඇය, 2017 සිට මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලයේ සිසුන් සමග සම්මානලාභී නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණයකර ඇත. පියුමි ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග නාට්‍යවල රඟපා සහ නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණයකර ඇත.

Onsite

ගැලරි කතා

ආචාර්ය ආශා අබයසේකර සහ ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙණිය සමඟ ‘විවාහය, ඔසරිය, සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව’

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

Online

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව:

කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

වස්තු සහ කතාන්දර කීම (අවු. 12–16) පියුමි විජේසුන්දර සමග

Learn More

වැඩමුළුව

පවුලත් සමග කලා (සියලු වයස්) ‘Collective of Contemporary Artists’ (CoCA) සමග

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

Upcoming Programmes

December 18

අභිරක්ෂක සංචාරය

රිචෙල් මාර්සලින් සමග

Learn More

December 20

ගැලරි කතා

ආචාර්ය ආශා අබයසේකර සහ ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙණිය සමඟ ‘විවාහය, ඔසරිය, සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව’

Learn More

November 19

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us