කාන්තා දින විශේෂ ගැලරි කතා ව්‍රායි බල්තසාර්, අර්මිසා ටීගල්, සහ ජයන්ති කුරු-උතුම්පාල

3 Women's Day

12 සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 11–ප.ව. 12
Register here

පවුල යන අදහස සහ, ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසය පුරා එහි පරිණාමය පිළිබඳව අර්මිසා ටීගල් (නීතිඥ), ජයන්ති කුරු-උතුම්පාල (වික්‍රමික හා ක්‍රියාකාරිනි), සහ ව්‍රායි බල්තසාර් (ක්‍රියාකාරිනි) සමග අධ්‍යාපනය සහ මහජන වැඩසටහන් පිළිබඳ සහාය අභිරක්ෂක ප්‍රමෝධා වීරසේකර කථාකරයි.

ව්‍රායි කැලී බල්තසාර් ස්ත්‍රීවාදී පර්යේෂකයෙක් හා ක්‍රියාකාරියෙක් වෙයි. දශකයකට අධික කාලයක් තිස්සේ ඇය සමාජයීය පෙරළි හා ප්‍රජා ගොඩනැගීම් උදෙසාවූ ව්‍යාපෘති සඳහා සිය කාලය පරිත්‍යාගකර ඇත. ඇය ‘ප්‍රගතශීලී ස්ත්‍රී එකමුතුව’ හා ‘අලුත් පියාපත්’ නම් දේශපාලනික වගවීම, විනිවිදභාවය සහ සමාජයීය යුක්තිය වෙනුවෙන් බලපෑම්කරන සංවිධානවල සාමාජිකයෙකි. ඇය සමාජ ලිංගිකත්වය ගැන අවධානය යොමුකරමින් පර්යේෂණ කටයුතුවල යෙදෙන අතර, විවිධ මට්ටමින් දේශපාලන අවකාශයේ ද කටයුතුකරයි. ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කාන්තා හා සමාජ ලිංගිකත්ව අධ්‍යයන පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් හදාරයි. ඇය ජීවත්වන්නේ හා වැඩකටයුතු කරන්නේ කොළඹ ය.

අර්මිසා ටීගල් මූලික අයිතිවාසිකම්, පොදු නීතිය, සහ පවුල් නීතිය යන අංශවල වසර 15ක අත්දැකීම් ඇති නීති වෘත්තිකයෙකි. වදහිංසාව, අත්තනෝමතිකව අත්අඩංගුවට ගැනීම, ගෘහස්ත හිංසනය, සහ වෙනස්කොට සැලකීම යන ඒවාට ලක්වූවන් වෙනුවෙන් පෙනීසිටීම ඇගේ කටයුතුවලට අයත් ය. ඇය පෙරදිග හා අප්‍රිකානු අධ්‍යයන පිළිබඳ පාසලෙන් (ලන්ඩන්) නීතිය, සංවර්ධනය හා පාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් හදාරා ඇත. මානව හිමිකම් හා සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබඳව පර්යේෂණකිරීම ඇතුලත්ව විවිධ මට්ටම්වලින් සංවර්ධන අංශයේ වසර 20කට අධික කාලයක් සේවයකිරීමේ අත්දැකීම් අර්මිසාට ඇත.

ජයන්ති කුරු-උතුම්පාල සමාජ ලිංගිකත්වය සහ ලිංගිකත්වය හා බැඳුණු ප්‍රස්තුත මත ස්වාධීනව කටයුතුකරන ස්ත්‍රීවාදී ක්‍රියාකාරියක් වෙයි. ඇයට සසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් (එක්සත් රාජධානිය) සමාජ ලිංගිකත්ව අධ්‍යයන පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කාන්තා අධ්‍යයන පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාවක් ද ඇත. ඇය 2016දී එවරස්ට් කන්ද තරණය කළ පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා විය. මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් 2016 සිට 2019 දක්වා ඇය ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් කාන්තා අයිති පිළිබඳ සුහද තානාපති ලෙස පත්කෙරිණි. ස්වාධීන උපදේශකයෙක් ලෙස ඇය මේ වනවිට ‘Delete කරන්න එපා’ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ප්‍රචණ්ඩක්‍රියා පිළිබඳව සොයාබලන මාර්ගගත මෙවලමේ සම-නිර්මාණයට දායක වෙයි.

Onsite

ගැලරි කතා

ආචාර්ය ආශා අබයසේකර සහ ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙණිය සමඟ ‘විවාහය, ඔසරිය, සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව’

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

Online

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව:

කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

වස්තු සහ කතාන්දර කීම (අවු. 12–16) පියුමි විජේසුන්දර සමග

Learn More

වැඩමුළුව

පවුලත් සමග කලා (සියලු වයස්) ‘Collective of Contemporary Artists’ (CoCA) සමග

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

Upcoming Programmes

December 18

අභිරක්ෂක සංචාරය

රිචෙල් මාර්සලින් සමග

Learn More

December 20

ගැලරි කතා

ආචාර්ය ආශා අබයසේකර සහ ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙණිය සමඟ ‘විවාහය, ඔසරිය, සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව’

Learn More

November 19

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us