වැඩමුළුව සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Colouring-cover

මාර්තු 11 සිකුරාදා, ප.ව. 6–ප.ව 7.30
Register here

නිර්මාණාත්මක මැහුම් සහ එම්බ්‍රොයිඩරි හරහා කතාකීමේ විධි ගවේෂණය කිරීමට සබීන් හා ශාදියා සමග එකතුවන්න.

අවුරුදු 10–16 අතර ප්‍රේක්ෂකයන්ට සුදුසුයි.

සබීන් ඕමාර් ඇඟලුම් සමග නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන කලාකරුවෙකි. ගෙත්තමක වර්ප් සහ වෙෆ්ට් හැඩය අනුකරණයකිරීමට ඇගේ බොහෝ නිර්මාණවල සැහැල්ලු ජාලකයක් කැටයම්කර ඇත. මේ චිත්‍රවල දසුන් එන්නේ පෞද්ගලික කතාන්දර, බලාගෙන ඇඳීම්, හා කුඩා සිතුවම්වලින් ලබාගත් සංකේතවලින් ය.

ශාදියා ජමල්දීන් බහුවිධ කලාකරුවෙක් හා ගෘහනිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙයි. එම්බ්‍රොයිඩරි හා නූල් සිතුවම්වලට ඇගේ යොමුවීම විමසුමක් ලෙස සිදුවූ අතර, දැන් එය ඇගේ ප්‍රධානතම මාධ්‍යයකි. එම්බ්‍රොයිඩරි වළල්ල යොදාගෙන ඇය පෞද්ගලික මෙන් ම සාමූහික ස්ත්‍රීවාදී දෘෂ්ටිකෝණ සමග මූලිකව වැඩකරයි. ඇය ඩිජිටල් මාධ්‍ය, නැවතුම් චලන සජීවිකරණ, ලලිත කලා, සහ බිතුසිතුවම් සමග ද වැඩකරයි.

 

Photo credits to Ruvin de Silva for House of Kal 2021

Onsite

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

චිත්‍රපට තිරගතකිරීම

‘විරාගය’

Learn More

Online

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව:

කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

Upcoming Programmes

December 11

අභිරක්ෂක සංචාරය

ශාර්මිණි පෙරේයිරා සමග

Learn More

December 10

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

December 10

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us