ගැලරි කතා: ක්‍රෙසිඩ් කොලෙට්

28 පෙබරවාරි 2020 – ප.ව. 6.30ට

ඕබ්රි කොලෙට්ගේ වැඩිමහල් දියණිය වන චිත්‍රශිල්පිනී ක්‍රෙසිඩ් කොලෙට්, සිය පියාගේ කෘති පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි. කොලෙට් සමකාලීන දේශපාලනය හා සමාජය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට විකට ස්වරූපය යොදා ගත් ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකියයුතු කලාකරුවෙකි. ඕබ්රි කොලෙට් (1921-1992) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු නූතනවාදී කලා කණ්ඩායම ලෙස පිළිගැනෙන ‘43 කණ්ඩායමේ ආරම්භක සාමාජිකයෙකි. ‘43 සමූහය පිහිටුවීමට පෙර ඔහු 40 දශකයේ මුල් භාගයේදී ඩේවිඩ් පේන්ටර් (1900-1975) චිත්‍ර ශිල්පියා යටතේචිත්‍ර කලාව හැදෑරීය. ඔහු සිය කෘතිවල වූ දේශපාලනික අන්තර්ගතය හේතුවෙන් 1960 දී ශ්‍රී ලංකාව හැරගියේය. ක්‍රෙසිඩ් කොලෙට්, රාජකීය මෙල්බර්න් තාක්ෂණ ආයතනයේ ග්‍රැෆික් නිර්මාණය හැදෑරීය. ඇය 1980 දී එඩින්බරෝ කලාවිද්‍යාලයේ ටේපස්ට්‍රි (ගෙත්තම් තිර කලාව) අංශයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන කටයුතු සම්පූර්ණ කළ අතර 2003 දීමොනෑෂ් විශ්ව විද්‍යාලයේ ලලිතකලාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (MFA) සම්පූර්ණ කළාය. ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලැබූ ඇය දැනට මෙල්බර්න්හි රැකියාවක යෙදෙමින් ජීවත්වෙයි.

Onsite

ගැලරි කතා

ආචාර්ය ආශා අබයසේකර සහ ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙණිය සමඟ ‘විවාහය, ඔසරිය, සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව’

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

Online

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව:

කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

වස්තු සහ කතාන්දර කීම (අවු. 12–16) පියුමි විජේසුන්දර සමග

Learn More

වැඩමුළුව

පවුලත් සමග කලා (සියලු වයස්) ‘Collective of Contemporary Artists’ (CoCA) සමග

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

Upcoming Programmes

December 18

අභිරක්ෂක සංචාරය

රිචෙල් මාර්සලින් සමග

Learn More

December 20

ගැලරි කතා

ආචාර්ය ආශා අබයසේකර සහ ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙණිය සමඟ ‘විවාහය, ඔසරිය, සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව’

Learn More

November 19

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us