‘කලාව යනු හැඟීමකි’

ව්‍යාපෘති කළමනාකාරිනී පූජා ශ්‍රිවාස්තවා අපට පැවසුවේ, එක් කලා නිර්මාණයක් මවක් ලෙස ගෙවෙන ඇගේ ම ජීවිතය ඇයට මතක් කළ ආකාරයයි.

Art is a feeling cover
The name of this artwork is ‘Cradle’.
It was made in 2012 by the artist Manori Jayasinghe (b. 1972).
This work is made with safety pins. See the full caption

 

Download this worksheet as a pdf

 

(1) “මවක් ලෙස, මගේ දරුවන් රැකබලා ගැනීමත් ඔවුන් ව සුරක්ෂිත කිරීමත් මට ඉතා වැදගත්”

(2) “මවක් වීම සුන්දර වුවත් එය ඉතා අපහසු කාර්යයක්. ඔවුන් ව ආරක්ෂා කිරීමට නම් ඔවුන්ගේ ජිවිත සුපරික්ෂාකාරී මෙන් ම සුවපහසු කළ හැකි මාර්ගයන් අපි සොයා ගත යුතුයි.”

(3) “මේ නිර්මාණය මට මතක් කරන්නේ දෙමව්පියෙකු වීම ඔබට කෙතරම් අභියෝග ගෙන එන දෙයක් ද යන්න. තොටිල්ලක් යනු බිලින්දෙකු සැනසිල්ලේ සුරක්ෂිතව නිදියන තැනක්. මේ ආය කටු හරහා අපිව යළිත් මේ ලෝකයේ කෲර යථාර්තයට රැගෙන එනවා.”

(4) මේ නිර්මාණය නිසා ඔබට හැඟෙන්නේ කුමක් ද?

අරමුණු
– මට ස්ථානයකට හෝ කලා නිර්මාණයකට අදාළ ව හැඟීම් හඳුනාගන්න පුළුවන්.
– මට හැඟෙන දේ පිලිබඳ ව සිතමින් යම් නිර්මාණාත්මක දෙයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්.

 

පළමු පියවර
ඔබට ඉතාම වැදගත් දෙයක් ගැන හිතන්න. මේ ඔබට අයිති දෙයක්, ඔබ ආඩම්බර වෙන තමා පිලිබඳ ලක්ෂණයක් හෝ ඔබ පිලිබඳ විශේෂ දෙයක් විය හැකියි.

දෙවන පියවර
මේ දේවල් නිසා ඔබට හැඟෙන්නේ කුමක් ද? මේ දේ ඔබව සතුටට පත් කරනවා ද? ඒ ගැන සිතන හැම විටම ඔබ සතුටට පත් වෙනවා ද? සමහරක් විට එය විස්තර කිරීමට ඔබට වචන නොමැති වන්නට පුළුවන්- එහි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ.

තුන්වන පියවර
වචන වලින් තොරව ඔබ මෙය පෙන්වන්නේ කෙසේ ද? මනෝරි ජයසිංහගේ ‘Cradle’ දෙස බලන්න. ඇය උත්සාහ ගන්නේ ඇයට හැඟෙන දේ වචන භාවිතා නොකර අපට පෙන්වීමටයි. ඇය ආය කටු භාවිතා කර පැවසීමට හදන්නේ කුමක් යැයි ද ඔබ හිතන්නේ? ඔබ දන්නවා ද ඔබටත් මෙය කළ හැකි බව? ඔබගේ නිවසේ ඔබ කැමති ම ස්ථානය හෝ ඔබ වාදනය කිරීමට කැමති ගීයක් හෝ චිත්‍රයට නගන්න. මතක තබා ගන්න: වචන භාවිතා නොකර.

හතරවන පියවර
අනෙක් අයට එය පෙන්වන්න! ඔබ නිර්මාණය කළ දේ මිතුරන්ට හා පවුලේ අයට පෙන්වන්න. කලා නිර්මාණය දකින විට ඔවුන්ට හැඟෙන්නේ කුමක් දැයි විමසන්න. ඒ ඔබට දැනුණු හැඟීම ම ද?

Onsite

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

අභිරක්ෂක සංචාරය

සන්දේව් හැන්ඩි සමග

Learn More

Online

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

ඉමාද් මජීද්

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල් නිර්මාණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

කෞමදී ජයවීර, සාම්බවි සිවාජි, සහ ශියාල්නි ජනර්තනන් සමග ‘‘ආගන්තුකයෝ’ පරිවර්තනය’

Learn More

ගැලරි කතා

ආචාර්ය කෞශල්‍යා පෙරේරා සමග ‘එදිනෙදා භාෂා දේශපාලනය’

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ඵූසති ලියනාරච්චි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

හේමා ශිරෝනි, සබීන් ඕමාර්, සහ ශාදියා ජමල්ඩීන් සමග, ‘මැහුම් සහ එම්බ්‍රොයිඩරි’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සීමා ඕමාර් සහ ශිවානි ජොබන්පුත්‍ර සමග ‘Hello Again’ ( 12–16 වයස් අතර දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

Tikiri and Co සමග ‘ඔසරියේ කථාව’ (8–13 වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘Writing the Moment’

Learn More

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘Writing the Moment’

Learn More

වැඩමුළුව

ලොනාලි රොද්‍රිගෝ සමග ‘ටී-ශර්ට් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

For Kids

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

හේමා ශිරෝනි, සබීන් ඕමාර්, සහ ශාදියා ජමල්ඩීන් සමග, ‘මැහුම් සහ එම්බ්‍රොයිඩරි’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සීමා ඕමාර් සහ ශිවානි ජොබන්පුත්‍ර සමග ‘Hello Again’ ( 12–16 වයස් අතර දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සඳහා)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල් නිර්මාණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ඵූසති ලියනාරච්චි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

Upcoming Programmes

June 25

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

June 24

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

June 23

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us