‘කලාව යනු හැඟීමකි’

ව්‍යාපෘති කළමනාකාරිනී පූජා ශ්‍රිවාස්තවා අපට පැවසුවේ, එක් කලා නිර්මාණයක් මවක් ලෙස ගෙවෙන ඇගේ ම ජීවිතය ඇයට මතක් කළ ආකාරයයි.

Art is a feeling cover
The name of this artwork is ‘Cradle’.
It was made in 2012 by the artist Manori Jayasinghe (b. 1972).
This work is made with safety pins. See the full caption

 

Download this worksheet as a pdf

 

(1) “මවක් ලෙස, මගේ දරුවන් රැකබලා ගැනීමත් ඔවුන් ව සුරක්ෂිත කිරීමත් මට ඉතා වැදගත්”

(2) “මවක් වීම සුන්දර වුවත් එය ඉතා අපහසු කාර්යයක්. ඔවුන් ව ආරක්ෂා කිරීමට නම් ඔවුන්ගේ ජිවිත සුපරික්ෂාකාරී මෙන් ම සුවපහසු කළ හැකි මාර්ගයන් අපි සොයා ගත යුතුයි.”

(3) “මේ නිර්මාණය මට මතක් කරන්නේ දෙමව්පියෙකු වීම ඔබට කෙතරම් අභියෝග ගෙන එන දෙයක් ද යන්න. තොටිල්ලක් යනු බිලින්දෙකු සැනසිල්ලේ සුරක්ෂිතව නිදියන තැනක්. මේ ආය කටු හරහා අපිව යළිත් මේ ලෝකයේ කෲර යථාර්තයට රැගෙන එනවා.”

(4) මේ නිර්මාණය නිසා ඔබට හැඟෙන්නේ කුමක් ද?

අරමුණු
– මට ස්ථානයකට හෝ කලා නිර්මාණයකට අදාළ ව හැඟීම් හඳුනාගන්න පුළුවන්.
– මට හැඟෙන දේ පිලිබඳ ව සිතමින් යම් නිර්මාණාත්මක දෙයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්.

 

පළමු පියවර
ඔබට ඉතාම වැදගත් දෙයක් ගැන හිතන්න. මේ ඔබට අයිති දෙයක්, ඔබ ආඩම්බර වෙන තමා පිලිබඳ ලක්ෂණයක් හෝ ඔබ පිලිබඳ විශේෂ දෙයක් විය හැකියි.

දෙවන පියවර
මේ දේවල් නිසා ඔබට හැඟෙන්නේ කුමක් ද? මේ දේ ඔබව සතුටට පත් කරනවා ද? ඒ ගැන සිතන හැම විටම ඔබ සතුටට පත් වෙනවා ද? සමහරක් විට එය විස්තර කිරීමට ඔබට වචන නොමැති වන්නට පුළුවන්- එහි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ.

තුන්වන පියවර
වචන වලින් තොරව ඔබ මෙය පෙන්වන්නේ කෙසේ ද? මනෝරි ජයසිංහගේ ‘Cradle’ දෙස බලන්න. ඇය උත්සාහ ගන්නේ ඇයට හැඟෙන දේ වචන භාවිතා නොකර අපට පෙන්වීමටයි. ඇය ආය කටු භාවිතා කර පැවසීමට හදන්නේ කුමක් යැයි ද ඔබ හිතන්නේ? ඔබ දන්නවා ද ඔබටත් මෙය කළ හැකි බව? ඔබගේ නිවසේ ඔබ කැමති ම ස්ථානය හෝ ඔබ වාදනය කිරීමට කැමති ගීයක් හෝ චිත්‍රයට නගන්න. මතක තබා ගන්න: වචන භාවිතා නොකර.

හතරවන පියවර
අනෙක් අයට එය පෙන්වන්න! ඔබ නිර්මාණය කළ දේ මිතුරන්ට හා පවුලේ අයට පෙන්වන්න. කලා නිර්මාණය දකින විට ඔවුන්ට හැඟෙන්නේ කුමක් දැයි විමසන්න. ඒ ඔබට දැනුණු හැඟීම ම ද?

Onsite

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

චිත්‍රපට තිරගතකිරීම

‘විරාගය’

Learn More

Online

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව:

කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

Upcoming Programmes

December 11

අභිරක්ෂක සංචාරය

ශාර්මිණි පෙරේයිරා සමග

Learn More

December 10

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

December 10

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us