‘ඡායරූපයකට පණ පොවමු’

‘පුංචි කතා සියක් දහසක්’ ප්‍රදර්ශනයේ අභිරක්ෂිකා ශාර්මිනී පෙරෙයිරා, ඡායරූපයක් යොදාගෙන ක්‍රියාකාරකමක් ලබාදෙයි.

Bring a photo to life Cover
The title of this artwork is ‘St. Peter’s Old Boys’ Reunion’.
It was made in 1991 by the artist Stephen Champion (b. 1959).
This work is a high quality reproduction photograph made from the original taken by the artist. See the full caption

 

Download this worksheet as a pdf

 

(1) “ස්ටීවන් චැම්පියන්ගේ ‘St Peter’s Old Boys Reunion’’ ඡායරූපය දෙස බලන්න”.

(2) “මේ පිරිමින් නටමින් ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන් නටන්නේ කුමකට ද?”

(3) “සිතීමේ නිදහසට ඉඩ දෙමින්, මම මැනු ඩිබැන්ගෝගේ ගීතයක් වන ‘Soul Makossa’’ වාදනය කරන්නම්. අපි එයට නටමු”

(4) මැනු ඩිබැන්ගෝගේ ‘Soul Makossa’ ගීතය Youtube හරහා සොයා ගෙන, එයට සවන් දෙමින් රස විඳින්න.

(5)‘Soul Makossa’ ගීතයට විනාඩියක් නර්තනයේ යෙදෙන්න.

අරමුණු
– මට ඡායරූපයක් දිහා බලලා ඒක ගැන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්.
– කලා නිර්මාණයක් දිහා බලලා ඒ අනුව මගේ ක්‍රියාවන් ගොඩනගා ගැනීමට මට පුළුවන්.

 

පළමු පියවර
ඡායරූපය දෙස හොඳින් බලන්න. සියලුම අංග වලට අවධානය දෙන්න. පෙනෙන අංගවල ලැයිස්තුවක් හදන්න. ඒවා විශාල අංග ද? නැත්නම් කුඩා ඒවා ද? කුඩා අංග වලත් විශේෂත්වයක් තිබෙනවා ද? ඔබ මොකද හිතන්නේ?

 

දෙවන පියවර
ප්‍රශ්න අසන්න. මොකක් ද සිදුවන්නේ? ඡායරූපයේ මිනිසුන් කුමක් ද කරන්නේ? ඔබට සිතිය හැකි සියලුම ප්‍රශ්න අසන්න.

තුන්වන පියවර
මෙම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න. ඔබේ අලුත් දේ සිතීමේ හැකියාව යොදා ගන්න. මේ ඡායරූපයේ සිදුවෙනවා යැයි ඔබ මොකක් ද හිතන්නේ? වැරදි පිළිතුරු කිසිවක් නැත.

හතරවන පියවර
ඡායරූපයට ජීවය දෙන්න. ඔබේ පිළිතුරු යොදා ගනිමින් මිතුරන් සමඟ ඡායරූපයට ජීවය දෙන්න. මේ ඡායරූපය පිලිබඳ කතාව ඔවුන්ට කියන්න; ක්‍රීඩාවක් හෝ  නර්ථනයක් නිර්මාණය කරන්න; ඔවුන් කරනවා යැයි ඔබට හිතෙන දේ රඟ දක්වන්න.

ඒ ඡායරූපයෙහි කොටසක් වීම මොන වගේ ද යන්න මේ ක්‍රියාකාරකම තුළින් ඔබට හැඟෙන්න ඇති. ඒ වගේ ම, කලාකරුවා එය ගැනීමට හේතුව ඔබට වැටහෙන්න ඇති.

Onsite

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

අභිරක්ෂක සංචාරය

සන්දේව් හැන්ඩි සමග

Learn More

Online

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

ඉමාද් මජීද්

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල් නිර්මාණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

කෞමදී ජයවීර, සාම්බවි සිවාජි, සහ ශියාල්නි ජනර්තනන් සමග ‘‘ආගන්තුකයෝ’ පරිවර්තනය’

Learn More

ගැලරි කතා

ආචාර්ය කෞශල්‍යා පෙරේරා සමග ‘එදිනෙදා භාෂා දේශපාලනය’

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ඵූසති ලියනාරච්චි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

හේමා ශිරෝනි, සබීන් ඕමාර්, සහ ශාදියා ජමල්ඩීන් සමග, ‘මැහුම් සහ එම්බ්‍රොයිඩරි’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සීමා ඕමාර් සහ ශිවානි ජොබන්පුත්‍ර සමග ‘Hello Again’ ( 12–16 වයස් අතර දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

Tikiri and Co සමග ‘ඔසරියේ කථාව’ (8–13 වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘Writing the Moment’

Learn More

වැඩමුළුව

කාන්‍යා ද අල්මේදා සමඟ ‘Writing the Moment’

Learn More

වැඩමුළුව

ලොනාලි රොද්‍රිගෝ සමග ‘ටී-ශර්ට් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

For Kids

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

හේමා ශිරෝනි, සබීන් ඕමාර්, සහ ශාදියා ජමල්ඩීන් සමග, ‘මැහුම් සහ එම්බ්‍රොයිඩරි’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සීමා ඕමාර් සහ ශිවානි ජොබන්පුත්‍ර සමග ‘Hello Again’ ( 12–16 වයස් අතර දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සඳහා)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල් නිර්මාණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ඵූසති ලියනාරච්චි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

Upcoming Programmes

June 25

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

June 24

පොත් කියවීම

ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායම සමග ‘කපුටු කාක් කාක් කාක්!’ (අවුරුදු 8–15 වයස් සඳහා)

Learn More

June 23

ගැලරි කතා

හසනා සේගු ඉසඩීන් සහ සේනබ් ඊබ්‍රහිම් සමග ‘කාන්තාවන්, මුස්ලිම් ජාතිකයින්, සහ අනෙකෙකු වීම ගැන’

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us