‘ඡායරූපයකට පණ පොවමු’

‘පුංචි කතා සියක් දහසක්’ ප්‍රදර්ශනයේ අභිරක්ෂිකා ශාර්මිනී පෙරෙයිරා, ඡායරූපයක් යොදාගෙන ක්‍රියාකාරකමක් ලබාදෙයි.

Bring a photo to life Cover
The title of this artwork is ‘St. Peter’s Old Boys’ Reunion’.
It was made in 1991 by the artist Stephen Champion (b. 1959).
This work is a high quality reproduction photograph made from the original taken by the artist. See the full caption

 

Download this worksheet as a pdf

 

(1) “ස්ටීවන් චැම්පියන්ගේ ‘St Peter’s Old Boys Reunion’’ ඡායරූපය දෙස බලන්න”.

(2) “මේ පිරිමින් නටමින් ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන් නටන්නේ කුමකට ද?”

(3) “සිතීමේ නිදහසට ඉඩ දෙමින්, මම මැනු ඩිබැන්ගෝගේ ගීතයක් වන ‘Soul Makossa’’ වාදනය කරන්නම්. අපි එයට නටමු”

(4) මැනු ඩිබැන්ගෝගේ ‘Soul Makossa’ ගීතය Youtube හරහා සොයා ගෙන, එයට සවන් දෙමින් රස විඳින්න.

(5)‘Soul Makossa’ ගීතයට විනාඩියක් නර්තනයේ යෙදෙන්න.

අරමුණු
– මට ඡායරූපයක් දිහා බලලා ඒක ගැන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්.
– කලා නිර්මාණයක් දිහා බලලා ඒ අනුව මගේ ක්‍රියාවන් ගොඩනගා ගැනීමට මට පුළුවන්.

 

පළමු පියවර
ඡායරූපය දෙස හොඳින් බලන්න. සියලුම අංග වලට අවධානය දෙන්න. පෙනෙන අංගවල ලැයිස්තුවක් හදන්න. ඒවා විශාල අංග ද? නැත්නම් කුඩා ඒවා ද? කුඩා අංග වලත් විශේෂත්වයක් තිබෙනවා ද? ඔබ මොකද හිතන්නේ?

 

දෙවන පියවර
ප්‍රශ්න අසන්න. මොකක් ද සිදුවන්නේ? ඡායරූපයේ මිනිසුන් කුමක් ද කරන්නේ? ඔබට සිතිය හැකි සියලුම ප්‍රශ්න අසන්න.

තුන්වන පියවර
මෙම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න. ඔබේ අලුත් දේ සිතීමේ හැකියාව යොදා ගන්න. මේ ඡායරූපයේ සිදුවෙනවා යැයි ඔබ මොකක් ද හිතන්නේ? වැරදි පිළිතුරු කිසිවක් නැත.

හතරවන පියවර
ඡායරූපයට ජීවය දෙන්න. ඔබේ පිළිතුරු යොදා ගනිමින් මිතුරන් සමඟ ඡායරූපයට ජීවය දෙන්න. මේ ඡායරූපය පිලිබඳ කතාව ඔවුන්ට කියන්න; ක්‍රීඩාවක් හෝ  නර්ථනයක් නිර්මාණය කරන්න; ඔවුන් කරනවා යැයි ඔබට හිතෙන දේ රඟ දක්වන්න.

ඒ ඡායරූපයෙහි කොටසක් වීම මොන වගේ ද යන්න මේ ක්‍රියාකාරකම තුළින් ඔබට හැඟෙන්න ඇති. ඒ වගේ ම, කලාකරුවා එය ගැනීමට හේතුව ඔබට වැටහෙන්න ඇති.

Onsite

ගැලරි කතා

ආචාර්ය ආශා අබයසේකර සහ ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙණිය සමඟ ‘විවාහය, ඔසරිය, සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව’

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

Online

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

වැඩමුළුව

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

Urban Sketchers Colombo සමග නාගරික කටුසටහන් ඇඳීම

Learn More

වැඩමුළුව

ජෝජ් කුක් ජෝජ් කුක් සමග ‘ශ්‍රී ලංකා-චීන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා විමසීම’

Learn More

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

වැඩමුළුව

ශසාඩ් සිනොන් සමග ඔරිගාමි (අවුරුදු සිට ඉහළ අය සඳහා)

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

වැඩමුළුව:

සබීන් ඕමාර් සහ ශාදියා ජමල්දීන් සමග මැහුම් හා එම්බ්‍රොයිඩරි (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව:

කියවන මුද්දර සමග මුද්දරවලින් ඉතිහාසය කියවීම (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

වස්තු සහ කතාන්දර කීම (අවු. 12–16) පියුමි විජේසුන්දර සමග

Learn More

වැඩමුළුව

පවුලත් සමග කලා (සියලු වයස්) ‘Collective of Contemporary Artists’ (CoCA) සමග

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

වැඩමුළුව

සනත් හේරත් සමග උද්භිද විද්‍යාත්මක සිතුවම්කරණය

Learn More

වැඩමුළුව

Pearl Protectors සමග ‘පාරිසරික-ගඩොලක් හදමු’ (අවු. 6–13)

Learn More

Upcoming Programmes

December 18

අභිරක්ෂක සංචාරය

රිචෙල් මාර්සලින් සමග

Learn More

December 20

ගැලරි කතා

ආචාර්ය ආශා අබයසේකර සහ ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙණිය සමඟ ‘විවාහය, ඔසරිය, සහ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව’

Learn More

November 19

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us