‘ஒரு புகைப்படத்தை உயிரூட்டல்’

Sharmini Pereira, Curator of the exhibition ‘one hundred thousand small tales’, sets a fun activity using this photograph.

Bring a photo to life Cover
The title of this artwork is ‘St. Peter’s Old Boys’ Reunion’.
It was made in 1991 by the artist Stephen Champion (b. 1959).
This work is a high quality reproduction photograph made from the original taken by the artist. See the full caption

 

Download this worksheet as a pdf

 

(1) ‘நூறாயிரம் சிறிய கதைகள்’ கண்காட்சியின் எடுத்தாளுனரான சாமினி பெரேரா, ஒரு புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு செயற்பாட்டினை அமைத்துக்கொள்கிறார்.

“ஸ்டீபன் சாம்பியனின் ‘St Peter’s Old Boys Reunion’ புகைப்படத்தைப் பார்க்கவும்.”

(2) “இந்த ஆண்கள் நடனமாடுகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் எதற்காக நடனமாடுகிறார்கள்?”

(3) “’கற்பனை செய்யவிடுங்கள், மறைந்த மனு திபாங்கோவின்(Manu Dibango) ஒரு தடத்தை நான் தெரிவு செய்வேன், ‘Soul Makossa’ எனப்படும் பாடலிற்கு நாங்கள் நடனமாடுவோம்.

(4) யூடியூப்பில் (YouTube) “Soul Makossa – Manu Dibango (Original)” ஐத் தேடுங்கள், அதைக் கேட்கச் சிறிது நேரம் செலவிடுங்கள்.

(5) Soul Makossa’ க்கு  நடனமாட 1 நிமிடத்தைச் செலவிடுங்கள்.

குறிக்கோள்கள்:
– என்னால் ஒரு புகைப்படத்தைப் பார்க்கவும், அதைப் பற்றிக் கேள்விகளைக் கேட்கவும் முடியும்.
– ஒரு கலைப்படைப்பை எனது தூண்டலாகப் பயன்படுத்தி எனது சொந்தச் செயல்களை என்னால் செய்ய முடியும்.

படிமுறை 1
புகைப்படத்தை உற்றுப் பாருங்கள். அனைத்து விவரங்களிலும் கவனம் செலுத்துங்கள். விவரங்களின் பட்டியலை தயாரிக்கவும். அவை பெரியவிவரங்களா? அல்லது சிறியவையா? இன்னும் சிறிய விவரங்கள் முக்கியமாக இருக்க முடியுமா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

படிமுறை 2
கேள்விகள் கேட்கவும் என்ன நடக்கிறது? புகைப்படத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அறியும் ஆர்வத்துடன், நீங்கள்யோசிக்கக்கூடிய அனைத்துக் கேள்விகளையும் கேளுங்கள்.

படிமுறை 3
இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள். உங்கள் கற்பனையைப் பயன்படுத்துங்கள். இந்த புகைப்படத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? அங்கே தவறான பதில்கள் இல்லை.

படிமுறை 4
இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள். உங்கள் கற்பனையைப் பயன்படுத்துங்கள். இந்த புகைப்படத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? அங்கே தவறான பதில்கள் இல்லை. அந்தப் புகைப்படத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது எப்படி என்பதை உணர இந்தச் செயற்பாடு உங்களுக்கு உதவக்கூடும். மேலும், படைப்பாளி அந்தப் புகைப்படத்தை ஏன் எடுத்தார் என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம்.

Onsite

கண்காட்சி சுற்றுலா

Learn More

புத்தக வாசிப்பு

ஸ்டேஜஸ் நாடக குழுவுடன் ‘கபுட்டு காக் காக் காக்!’ (8–15 வயதினருக்கு)

Learn More

கேலரி உரையாடல்

ஹஸனா சேகு இஸதீன் மற்றும் சய்நப் இப்ரஹிமுடன் ‘பெண்ணாக, முஸ்லீமாக மற்றும் வேற்றாளாக இருத்தல்.’

Learn More

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

சந்தேவ் ஹன்டியுடன்

Learn More

Online

புத்தக வாசிப்பு

ஸ்டேஜஸ் நாடக குழுவுடன் ‘கபுட்டு காக் காக் காக்!’ (8–15 வயதினருக்கு)

Learn More

கேலரி உரையாடல்

ஹஸனா சேகு இஸதீன் மற்றும் சய்நப் இப்ரஹிமுடன் ‘பெண்ணாக, முஸ்லீமாக மற்றும் வேற்றாளாக இருத்தல்.’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சாம்பவி சிவாஜியுடன் ‘இலக்கிய மொழிப்பெயர்ப்பு’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்

Learn More

கலரி உரையாடல்

இமாத் மஜீத்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சய்நப் ஹுதாவுடன் ‘Zine உருவாக்கம் மற்றும் கலை இதழியல்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

கேலரி உரையாடல்

கௌமதி ஜெயவீர, சாம்பவி சிவாஜி மற்றும் ஷியால்னி ஜனார்த்தனனுடன் ‘அந்நியர்’ கண்காட்சியின் மொழிப்பெயர்ப்பு பற்றிய உரையாடல்’

Learn More

கேலரி உரையாடல்

கலாநிதி கௌஷல்யா பெரேராவுடன் ‘அன்றாட மொழி அரசியல்’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஆதி ஜெயசீலனுடன் ‘என் பாதுகாப்பான புகலிடம்’ (16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

பூசதி லியனாராச்சியுடன் ‘இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு’ (16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

கன்யா டி’அல்மெய்தாவுடன் ‘Writing the Moment’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

கன்யா டி’அல்மெய்தாவுடன் ‘Writing the Moment’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

கன்யா டி’அல்மெய்தாவுடன் ‘Writing the Moment’

Learn More

ஒரு கதை உரைத்தல்

டெஹானி சிட்டியுடன் ‘The Skeleton Woman’ (18 வயதும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கும்): நாடகம் 2

Learn More

ஒரு கதை உரைத்தல்

டெஹானி சிட்டியுடன் ‘The Skeleton Woman’ (18 வயதும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

லொணாலி ரொட்ரிகோவுடன் ‘டீ0ஷர்ட்களை மேல்சுழற்சி’ செய்வோம் (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

For Kids

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

டிகிரி அன்ட் கோவுடன் (Tikiri & Co.) ‘ஒசரியவின் கதை’ (8–13 வயதினருக்கு)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

For Educators

பயிற்சிப்பட்டறை

சாம்பவி சிவாஜியுடன் ‘இலக்கிய மொழிப்பெயர்ப்பு’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சய்நப் ஹுதாவுடன் ‘Zine உருவாக்கம் மற்றும் கலை இதழியல்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஆதி ஜெயசீலனுடன் ‘என் பாதுகாப்பான புகலிடம்’ (16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

பூசதி லியனாராச்சியுடன் ‘இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு’ (16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு)

Learn More

Upcoming Programmes

June 25

கண்காட்சி சுற்றுலா

Learn More

June 24

புத்தக வாசிப்பு

ஸ்டேஜஸ் நாடக குழுவுடன் ‘கபுட்டு காக் காக் காக்!’ (8–15 வயதினருக்கு)

Learn More

June 23

கேலரி உரையாடல்

ஹஸனா சேகு இஸதீன் மற்றும் சய்நப் இப்ரஹிமுடன் ‘பெண்ணாக, முஸ்லீமாக மற்றும் வேற்றாளாக இருத்தல்.’

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us