‘ஒரு புகைப்படத்தை உயிரூட்டல்’

Sharmini Pereira, Curator of the exhibition ‘one hundred thousand small tales’, sets a fun activity using this photograph.

Bring a photo to life Cover
The title of this artwork is ‘St. Peter’s Old Boys’ Reunion’.
It was made in 1991 by the artist Stephen Champion (b. 1959).
This work is a high quality reproduction photograph made from the original taken by the artist. See the full caption

 

Download this worksheet as a pdf

 

(1) ‘நூறாயிரம் சிறிய கதைகள்’ கண்காட்சியின் எடுத்தாளுனரான சாமினி பெரேரா, ஒரு புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு செயற்பாட்டினை அமைத்துக்கொள்கிறார்.

“ஸ்டீபன் சாம்பியனின் ‘St Peter’s Old Boys Reunion’ புகைப்படத்தைப் பார்க்கவும்.”

(2) “இந்த ஆண்கள் நடனமாடுகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் எதற்காக நடனமாடுகிறார்கள்?”

(3) “’கற்பனை செய்யவிடுங்கள், மறைந்த மனு திபாங்கோவின்(Manu Dibango) ஒரு தடத்தை நான் தெரிவு செய்வேன், ‘Soul Makossa’ எனப்படும் பாடலிற்கு நாங்கள் நடனமாடுவோம்.

(4) யூடியூப்பில் (YouTube) “Soul Makossa – Manu Dibango (Original)” ஐத் தேடுங்கள், அதைக் கேட்கச் சிறிது நேரம் செலவிடுங்கள்.

(5) Soul Makossa’ க்கு  நடனமாட 1 நிமிடத்தைச் செலவிடுங்கள்.

குறிக்கோள்கள்:
– என்னால் ஒரு புகைப்படத்தைப் பார்க்கவும், அதைப் பற்றிக் கேள்விகளைக் கேட்கவும் முடியும்.
– ஒரு கலைப்படைப்பை எனது தூண்டலாகப் பயன்படுத்தி எனது சொந்தச் செயல்களை என்னால் செய்ய முடியும்.

படிமுறை 1
புகைப்படத்தை உற்றுப் பாருங்கள். அனைத்து விவரங்களிலும் கவனம் செலுத்துங்கள். விவரங்களின் பட்டியலை தயாரிக்கவும். அவை பெரியவிவரங்களா? அல்லது சிறியவையா? இன்னும் சிறிய விவரங்கள் முக்கியமாக இருக்க முடியுமா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

படிமுறை 2
கேள்விகள் கேட்கவும் என்ன நடக்கிறது? புகைப்படத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அறியும் ஆர்வத்துடன், நீங்கள்யோசிக்கக்கூடிய அனைத்துக் கேள்விகளையும் கேளுங்கள்.

படிமுறை 3
இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள். உங்கள் கற்பனையைப் பயன்படுத்துங்கள். இந்த புகைப்படத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? அங்கே தவறான பதில்கள் இல்லை.

படிமுறை 4
இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளியுங்கள். உங்கள் கற்பனையைப் பயன்படுத்துங்கள். இந்த புகைப்படத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? அங்கே தவறான பதில்கள் இல்லை. அந்தப் புகைப்படத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது எப்படி என்பதை உணர இந்தச் செயற்பாடு உங்களுக்கு உதவக்கூடும். மேலும், படைப்பாளி அந்தப் புகைப்படத்தை ஏன் எடுத்தார் என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம்.

Onsite

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

கண்காட்சி சுற்றுலா

Learn More

திரைப்பட திரையிடல்

‘விராகய’

Learn More

Online

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சஃபியா சிடீக்குடன் காட்சி சார்ந்த டயரிக்குறிப்பு (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜேக் ஓர்லோப்ஹுடன் ‘(Y)our Story’ (15–18வயது வரை)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சனத் ஹேரத்துடன் தாவரம் வரைதல்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

Pearl Protectors உடன் இணைந்து ‘சூழல்-செங்கலை வடிவமைப்போம்’ (6–13வயது வரை)

Learn More

பயிச்சிப்பட்டறை

சபீன் ஒமர் மற்றும் ஷஹ்டியா ஜமால்தீனுடன் தையல் மற்றும் அலங்காரத் தையல் (அனைத்து வயதினருக்கும்) 

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

Urban Sketchers Colomboவுடன் நகர்ப்புற வரைதல்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷநொன் மிஸ்ஸோவுடன் 'பேச்சிலுள்ள அரசியல்' பயிற்சிப்பட்டறை: ஷநொன் மிஸ்ஸோவுடன் ‘பேச்சிலுள்ள அரசியல்’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜோர்ஜ் குக் ஜோர்ஜ் குக்குடன் ‘இலங்கை ஆய்வு-இலங்கை மற்றும் சீனாவுக்கிடையிலேயான இராஜதந்திர உறவுகள்’

Learn More

கேலரி உரையாடல்

இஸ்மத் ரஹீம் கேலரி உரையாடல்: இஸ்மத் ரஹீம் 

Learn More

கேலரி உரையாடல்

பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே கேலரி உரையாடல் பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷசாட் சைநொன்னுடன் ஒரிகாமி (பதினைந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்)

Learn More

கேலரி உரையாடல்

Colombo Urban Lab உடன் ‘பெண்களும் உழைப்பும்’

Learn More

பயிச்சிப்பட்டறை:

சபீர் ஒமர் மற்றும் ஷஹ்டியா ஜமால்தீனுடன் தையல் மற்றும் அலங்காரத் தையல் (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

For Kids

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

For Educators

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சஃபியா சிடீக்குடன் காட்சி சார்ந்த டயரிக்குறிப்பு (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜேக் ஓர்லோப்ஹுடன் ‘(Y)our Story’ (15–18வயது வரை)

Learn More

Upcoming Programmes

December 11

எடுத்தாளனுரின் சுற்றுப்பயணம்

ஷாமினி பெரேராவுடன்

Learn More

December 10

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

December 10

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us