ஆற்றுகை தனுஷ்க மாரசிங்க மற்றும் கே கே ஸ்ரீநாத் சதுரங்கவுடன் ‘Text-ing-Be-ing’

28072023_Performance Text-ing Be-ing with Danushka Marasinghe and K K Srinath Chathuranga_Website

28 ஜூலை வெள்ளிக்கிழமை, பி.ப 6–7 வரை

நிகழ்ச்சிக்கு பதிவு செய்ய

‘அந்நியர்’ கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊடாட்டம் நிறைந்த ஆற்றுகையான ‘Text-ing-Be-ing’ (2019) ஐ, கலைஞர்களான தனுஷ்க (பி. 1985) மற்றும் ஸ்ரீநாத் (பி. 1987) ஆகியோர் செயல்படுத்துகின்றனர்.

கட்டத்தின் எதிர் திசைகளில் நின்ற வண்ணம், ஒவ்வோரு சதுரத்தினுள்ளும் வெள்ளை சுண்ணக் கட்டியுடன் சிங்கள எழுத்துக்களை எழுத ஆரம்பித்தனர். இவ்வாறாக, கட்டத்தின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறு பக்கத்திற்கு செல்வதே அவர்களின் இலட்சியமாக இருந்தது. கட்டத்தின் நடுவில் கலைஞர்கள் சந்தித்துக்கொண்டதன் பின்னர், மற்றவர் எழுதிய எழுத்துக்களை ஒன்றொன்றாக அழித்து அவர்களின் எழுத்துக்களை எழுதினர். இவ்வாறு சில முறை செய்த பின்னர் கலைஞர்கள் பார்வையாளர்களை பங்குகொள்ளுமாறு அழைத்தனர். இதன் பொழுது நடந்த கூட்டாக எழுதும் செயற்பாட்டினால் கட்டத்துக்கு மேலும் பல மாற்றங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. ஒவ்வொரு மொழியும், அம்மொழியை அறியாதவர்களால் ஊடுருவ முடியாத தொடர்பாடல் அமைப்பொன்றை எவ்வாறு ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இப் படைப்பு ஆராய்கின்றது. ஆனால் இந்நிகழ்ச்சியின் விதிகளின் படி, ஒரு மொழியை அழித்து வேறு அந்நிய மொழியொன்று எழுதப்படலாம்.

22 ஒக்டோபர் 2023 வரை பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள ‘அந்நியர்’ கண்காட்சியின் பொது நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக இக் ஆற்றுகை வழங்கப்படுகிறது.

Onsite

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

தினால் சஜீவ உடன்

Learn More

Artist Tour

Learn More

கேலரி உரையாடல்

இருஷி தென்னக்கோன், அனோமா ராஜகருணா, மற்றும் ஷானி ஜயவர்தன உடன் ‘ஆவணப்படம் தயாரிக்கும் கலை?’

Learn More

Exhibition Tour

Learn More

Online

பயிற்சிப்பட்டறை

யுசின் கோங் உடன் ‘நீங்களே உங்களின் கட்டிடக் கலைஞர்’ (வயது 10–15 வரை)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

கியவண முத்தர உடன் ‘மினெட்டின் முத்திரையை உருவாக்கல்’ (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

வாசிப்பு குழு

இருஷி தென்னக்கோன் மற்றும் ருஹாணி பெரெரா ஆகியோருடன் ‘கற்பனையில் மினெட்’

Learn More

வாசிப்பு குழு

தாரிக் ஜசீலுடன் ‘மினெட் டி சில்வாவின் கட்டடக்கலை வழிமுறை’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷேனுக்கா கொரையாவுடன் ‘காமிக் வரைதல் மற்றும் கதை உள்ள’ (வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

கலரி உரையாடல்

பேராசிரியர் சுமதி சிவமோகனுடன் ‘முரண்பாடு மற்றும் இடப்பெயர்வின் கதைகள்’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஸைனப் ஹுதா உடன் ‘Zine உருவாக்கமும் கலை இதழிலும்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு)

Learn More

கலரி உரையாடல்

ராதிகா ஹெட்டிஆராச்சி உடன் ‘போராட்டம், நினைவு, மற்றும் வெளியாள்தன்மை’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஆதி ஜெயசீலனுடன் ‘என் பாதுகாப்பான புகலிடம்’ (16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு)

Learn More

கலரி உரையாடல்

ஹேமா ஷிரோணி

Learn More

புத்தக வாசிப்பு

ஸ்டேஜஸ் நாடக குழுவுடன் ‘கபுட்டு காக் காக் காக்!’ (8–15 வயதினருக்கு)

Learn More

கேலரி உரையாடல்

ஹஸனா சேகு இஸதீன் மற்றும் சய்நப் இப்ரஹிமுடன் ‘பெண்ணாக, முஸ்லீமாக மற்றும் வேற்றாளாக இருத்தல்.’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சாம்பவி சிவாஜியுடன் ‘இலக்கிய மொழிப்பெயர்ப்பு’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்

Learn More

கலரி உரையாடல்

இமாத் மஜீத்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சய்நப் ஹுதாவுடன் ‘Zine உருவாக்கம் மற்றும் கலை இதழியல்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

For Kids

ஷர்மினி பெரெய்ராவுடன் சிறப்பு சிறுவர் தின எடுத்தாளுநர் சுற்றுலா

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘எனது மகிழ்ச்சி இடம்’ (9 முதல் 12 வயது வரை)

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘கடுகளினால் உருவாக்கும் உருவங்கள்’ (6 முதல் 8 வரை)

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘மன வரைபடங்கள்’ (9 வயது முதல் 12 வரை)

Learn More

For Educators

பயிற்சிப்பட்டறை

யுசின் கோங் உடன் ‘நீங்களே உங்களின் கட்டிடக் கலைஞர்’ (வயது 10–15 வரை)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

கியவண முத்தர உடன் ‘மினெட்டின் முத்திரையை உருவாக்கல்’ (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷேனுக்கா கொரையாவுடன் ‘காமிக் வரைதல் மற்றும் கதை உள்ள’ (வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஸைனப் ஹுதா உடன் ‘Zine உருவாக்கமும் கலை இதழிலும்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு)

Learn More

Upcoming Programmes

July 07

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

தினால் சஜீவ உடன்

Learn More

July 06

Artist Tour

Learn More

July 05

கேலரி உரையாடல்

இருஷி தென்னக்கோன், அனோமா ராஜகருணா, மற்றும் ஷானி ஜயவர்தன உடன் ‘ஆவணப்படம் தயாரிக்கும் கலை?’

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us