மகளிர் தின சிறப்பு கலரி உரையாடல் வரை பல்தசார், எர்மிசா டீகல் மற்றும் ஜயந்தி குரு-உத்தும்பலாவுடன்

3 Women's Day

12 சனி, மு.ப. 11–பி.ப. 12 வரை
Register here

எர்மிசா டீகல் (சட்டத்தரணி), குரு-உத்தும்பலா (துணிகர செயலாளர் மற்றும் சமூகச் செயற்ப்பாட்டாளர்) மற்றும் வ்ராய் பல்த்தசார் (சமூகச் செயற்ப்பாட்டாளர்) துணை எடுத்தாளுணர் மற்றும் பொதுமக்கள் நிகழ்ச்சிநிரல் பொறுப்பாளர் பிரமோதா வீரசேகரவுடன் குடும்பம் மற்றும் இலங்கை வரலாற்றில் அதன் பரிணாமம் பற்றி உரையாடவுள்ளனர்.

வ்ரே பல்த்தசார் பெண்ணிய ஆய்வாளர் மற்றும் சமூக செயற்ப்பாட்டாளர் ஆவார். பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக அவர் தன்னுடைய நேரத்தை சமூகத்தை மாற்றியமைக்கும் திட்டங்களுக்கு அர்ப்பணித்துள்ளார். முற்போக்கு பெண்கள் கூட்டமைப்பு மற்றும் அழுத் பியப்த் எனும் இரு குழுக்களில் உறுப்பினராக இருக்கும் இவர் இக்குழுக்கள் மூலமாக அரசியல் பொறுப்புக்கூறல், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுத்து வருகிறார். ஆய்வாளராக பணியாற்றும் இவரின் முக்கிய பால் மற்றும் அரசியல் வெளியை பற்றியதாகவுள்ளது. வ்ரே கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பெண்கள் மற்றும் பால் கல்விகளில் முதுகலைப் பட்டத்திற்காக படித்துக்கொண்டுள்ளார். அவர் இலங்கையில் கொழும்பில் வசித்தும் பணிபுரிந்தும் வருகிறார்.

எர்மிசா டீகல் 15 வருடம் அனுபவம் பெற்ற சட்டத்தரணியாவார். மனித உரிமைகள், பொதுமக்கள் சட்டம் மற்றும் குடும்ப சட்டத்தில் பணி புரிந்து வருகிறார். துன்புறுத்தல், தன்னிச்சையான கைது, வீட்டு வன்முறை மற்றும் பாகுபாடு போன்ற வழக்குகளில் பணிபுரிந்து வருகிறார். எர்மிசா அவரின் சிறப்பு சட்டம், அபிவிருத்தி மற்றும் ஆட்சி பற்றிய முதுகலைப் பட்டத்தை கிழக்கு மற்றும் ஆப்பிரிக்க ஆய்வுகள் (லண்டன்) பாடசாலையிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டுள்ளார். எர்மிசாவிற்கு அபிவிருத்தி துறையில் குறிப்பாக மனித உரிமைகள் சம்பந்தமான பிரச்சினைகளில் 20 வருடத்திற்கும் அதிகமான அனுபவம் கொண்டவராவார்.

ஜயந்தி குரு-உத்தும்பல பால் மற்றும் பால்நிலை போன்ற விடயங்களில் செயற்படும் பெண்ணிய சமூக செயற்பாட்டாளர் ஆவார். இங்கிலாந்து சசெக்ஸ் பல்கலைக்கழத்திலிருந்து பால் கல்விகளில் முதுகலைப்பட்டமும் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பெண்கள் கல்விகளில் முதுகலை டிப்ளோமாவும் பெற்றுள்ளார். 2016ம் ஆண்டில் எவரெஸ்ட் மலை உச்சியை தொட்ட முதல் இலங்கையராவார். இச் சாதனையை கௌரவிக்கும் விதமாக மகளிர் விவகார அமைச்சகத்தால் 2016-2019ம் ஆண்டு வரை பெண்கள் உரிமைக்கான நல்லிணக்க தூதுவராக நியமிக்கப்பட்டார். தனித்தியங்கும் ஆலோசகராக தற்பொழுது ‘Delete Nothing’ எனும் ஒன்லைன் தளத்தின் துணை ஸ்தாபகராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இத்தளம் இலங்கையின் தொழில்நுட்ப வன்முறையை எதிர்கொள்ளுவதற்காக உருவாக்கப்படுகிறது.

Onsite

கேலரி உரையாடல்

‘திருமணமும், ஒசரியவும் இலங்கைப் பெண்ணும்’ என்ற தலைப்பில் கலாநிதி ஆஷா அபயசேகர மற்றும் கலாநிதி தர்ஷி தோரதெனிய ஆகியோருடன் ஒரு உரையாடல்

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

Online

பயிற்சிப்பட்டறை

சஃபியா சிடீக்குடன் காட்சி சார்ந்த டயரிக்குறிப்பு (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜேக் ஓர்லோப்ஹுடன் ‘(Y)our Story’ (15–18வயது வரை)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சனத் ஹேரத்துடன் தாவரம் வரைதல்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

Pearl Protectors உடன் இணைந்து ‘சூழல்-செங்கலை வடிவமைப்போம்’ (6–13வயது வரை)

Learn More

பயிச்சிப்பட்டறை

சபீன் ஒமர் மற்றும் ஷஹ்டியா ஜமால்தீனுடன் தையல் மற்றும் அலங்காரத் தையல் (அனைத்து வயதினருக்கும்) 

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

Urban Sketchers Colomboவுடன் நகர்ப்புற வரைதல்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷநொன் மிஸ்ஸோவுடன் 'பேச்சிலுள்ள அரசியல்' பயிற்சிப்பட்டறை: ஷநொன் மிஸ்ஸோவுடன் ‘பேச்சிலுள்ள அரசியல்’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜோர்ஜ் குக் ஜோர்ஜ் குக்குடன் ‘இலங்கை ஆய்வு-இலங்கை மற்றும் சீனாவுக்கிடையிலேயான இராஜதந்திர உறவுகள்’

Learn More

கேலரி உரையாடல்

இஸ்மத் ரஹீம் கேலரி உரையாடல்: இஸ்மத் ரஹீம் 

Learn More

கேலரி உரையாடல்

பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே கேலரி உரையாடல் பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷசாட் சைநொன்னுடன் ஒரிகாமி (பதினைந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்)

Learn More

கேலரி உரையாடல்

Colombo Urban Lab உடன் ‘பெண்களும் உழைப்பும்’

Learn More

பயிச்சிப்பட்டறை:

சபீர் ஒமர் மற்றும் ஷஹ்டியா ஜமால்தீனுடன் தையல் மற்றும் அலங்காரத் தையல் (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை:

முத்திரைகள் ஊடாக வரலாற்றை வாசித்தல் கியவன்ன முத்தரவுடன் (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

கலை குடும்பத்துடன் (எல்லா வயதினருக்கும்) ‘Collective of Contemporary Artists’ (CoCA) வுடன்

Learn More

For Kids

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

For Educators

பயிற்சிப்பட்டறை

சஃபியா சிடீக்குடன் காட்சி சார்ந்த டயரிக்குறிப்பு (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜேக் ஓர்லோப்ஹுடன் ‘(Y)our Story’ (15–18வயது வரை)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சனத் ஹேரத்துடன் தாவரம் வரைதல்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

Pearl Protectors உடன் இணைந்து ‘சூழல்-செங்கலை வடிவமைப்போம்’ (6–13வயது வரை)

Learn More

Upcoming Programmes

December 18

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

ரிட்செல் மார்சலின்யுடன்

Learn More

December 20

கேலரி உரையாடல்

‘திருமணமும், ஒசரியவும் இலங்கைப் பெண்ணும்’ என்ற தலைப்பில் கலாநிதி ஆஷா அபயசேகர மற்றும் கலாநிதி தர்ஷி தோரதெனிய ஆகியோருடன் ஒரு உரையாடல்

Learn More

November 19

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us