‘ஜெஸ்மின் நிலனியுடன் வண்ணம் தீட்டல்’

Colouring cover

 

தொடரைப் பற்றி ‘Address of Residence’

இந்த படைப்புகள், யாழ்ப்பாணம், வவுனியா என இரண்டு வேறுபட்ட இடங்களைப் பற்றி பேசுகின்றன. சிவில் யுத்தத்தின் காரணமாக என்னுடைய குடும்பம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இடம்பெயர்ந்து வவுனியாவில் குடியேறினர். 2010ல் நுண்கலையைக் கற்பதற்காக நான் யாழ்பாணம் திரும்ப நேர்ந்தது. ஒரு கலைஞராக தொடர்ந்து ஈடுபட நான் முடிவெடுத்தேன். ஆகவே வாடகை கொடுத்து நான் யாழ்ப்பாணத்தில் வசிக்கிறேன். என்னுடைய குடும்பம் இன்னும் வுவுனியாவில் தான் வசிக்கின்றனர். இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு இடத்தை என்னுடைய ஸ்டூடியோவாகவும் நிரந்தர வதிவிடமாகவும் தெரிவு செய்வது எனக்கு மிகவும் கடினமாக உள்ளது. என்னால் இன்னமும் ஒரு தீர்மானத்திற்கு வரமுடியவில்லை. இந்த பதற்றத்தை, இந்தத் தொடரிலுள்ள படைப்புகள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

 

தரைத்தோற்றம்

யாழ்ப்பாணம் –“நான் பெரிய பழமையான தேவாலயங்களையும் மதில்களையும் பார்க்கின்றேன் (மீள்குடியேற்ற வேலிகள் மற்றும் உயர் பாதுகாப்பு வலய வேலிகள்). அதோடு அண்மையில் விடுவிக்கப்பட்ட நிலங்களில் மக்களின் இடிந்த வீடுகள் போகன்வில்லா மரங்களுடன். யாழ்ப்பாண நகரிலுள்ள சில பழைய வீடுகள்,வீட்டின் உரிமையாளர்களால் வாடகைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.”

வவுனியா– “பன்னிரண்டு வருடங்களிற்கு முன்பு வீட்டுக் குடியிருப்புத் திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட கிராமத்திலேயே என்னுடைய குடும்பம் வசிக்கின்றது. குடியிருப்பு உருவாவதற்கு முன்பு இந்த நிலம் சட்தவிரோத குவாரியாகக் காணப்பட்டது. இங்கு இருக்கும் மக்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன. அதாவாவது நிலையில்லாத அத்திவாரத்தில் வீடு கட்டப்பட்டமையால், சிலநேரங்களில் அசைவதும் நொறுங்குவதுமாகக் காணப்படுகின்றது. தண்ணீர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த மக்கள் எப்போதும் சிரமப்படுகின்றனர். அதனால், இந்தக் இராமத்தில் பல குழாய்க்கிணறுகள் உள்ளன. அதோடு, மிகவும் குறுகிய, போதிய இடமற்ற தேவாலயங்களும் உள்ளன.”

 

Pick your drawing:

161020_Worksheets_13
Address of Residence I

 

161020_Worksheets_1345x675px_EM8
Address of Residence II

 

161020_Worksheets_1345x675px_EM7
Address of Residence III

 

161020_Worksheets_1345x675px_EM6
Address of Residence IV

 

1990ம் ஆண்டு நான் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தேன். சிவில் யுத்தத்தின் காரணமாக என்னுடைய குடும்பம் வவுனியாவுக்கு இடம்பெயர்ந்து சென்றது. நான் என்னுடைய பாடசாலை கல்வியை 2009ல் நிறைவு செய்தேன். அதன் பின்னர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் BFA படத்தை பூர்த்தி செய்தேன். ஒரு கலைஞராகவேண்டுமென்பதே என்னுடைய குறிக்கோளாக இருந்தது, அது உண்மையில் நிகழ்ந்தது. கொழும்பு, கோவா, நியூ டெல்லி மற்றும் டாக்காவில் நடந்த கண்காட்சிகளில் நான் பங்குபற்றினேன். தற்போது நான் இலங்கையின் யாழ்ப்பாணத்தில் வசிப்பதுடன் அங்கேயே தொழில்படு கலைஞராக பணிபுரிகின்றேன்.  

-ஜஸ்மின் நிலானி ஜோசப், 2020

Onsite

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஹேமா ஷிரோனி, சபீன் ஓமார், மற்றும் ஷாடியா ஜமள்டீன் ஆகியோருடன் ‘தையல் மற்றும் எம்ப்ரொய்டரி’ (16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சீமா ஓமார் மற்றும் ஷிவானி ஜோபன்புத்ரவுடன் ‘மீண்டும் வணக்கம்’ (12–16 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோருக்கு)

Learn More

கேலரி உரையாடல்

சேனக சேனநாயக்க

Learn More

Online

ஒரு கதை உரைத்தல்

டெஹானி சிட்டியுடன் ‘The Skeleton Woman’ (18 வயதும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கும்): நாடகம் 2

Learn More

ஒரு கதை உரைத்தல்

டெஹானி சிட்டியுடன் ‘The Skeleton Woman’ (18 வயதும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

லொணாலி ரொட்ரிகோவுடன் ‘டீ0ஷர்ட்களை மேல்சுழற்சி’ செய்வோம் (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சஃபியா சிடீக்குடன் காட்சி சார்ந்த டயரிக்குறிப்பு (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜேக் ஓர்லோப்ஹுடன் ‘(Y)our Story’ (15–18வயது வரை)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சனத் ஹேரத்துடன் தாவரம் வரைதல்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

Pearl Protectors உடன் இணைந்து ‘சூழல்-செங்கலை வடிவமைப்போம்’ (6–13வயது வரை)

Learn More

பயிச்சிப்பட்டறை

சபீன் ஒமர் மற்றும் ஷஹ்டியா ஜமால்தீனுடன் தையல் மற்றும் அலங்காரத் தையல் (அனைத்து வயதினருக்கும்) 

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

Urban Sketchers Colomboவுடன் நகர்ப்புற வரைதல்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷநொன் மிஸ்ஸோவுடன் 'பேச்சிலுள்ள அரசியல்' பயிற்சிப்பட்டறை: ஷநொன் மிஸ்ஸோவுடன் ‘பேச்சிலுள்ள அரசியல்’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜோர்ஜ் குக் ஜோர்ஜ் குக்குடன் ‘இலங்கை ஆய்வு-இலங்கை மற்றும் சீனாவுக்கிடையிலேயான இராஜதந்திர உறவுகள்’

Learn More

கேலரி உரையாடல்

இஸ்மத் ரஹீம் கேலரி உரையாடல்: இஸ்மத் ரஹீம் 

Learn More

கேலரி உரையாடல்

பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே கேலரி உரையாடல் பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே

Learn More

For Kids

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

For Educators

ஒரு கதை உரைத்தல்

டெஹானி சிட்டியுடன் ‘The Skeleton Woman’ (18 வயதும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கும்): நாடகம் 2

Learn More

ஒரு கதை உரைத்தல்

டெஹானி சிட்டியுடன் ‘The Skeleton Woman’ (18 வயதும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

லொணாலி ரொட்ரிகோவுடன் ‘டீ0ஷர்ட்களை மேல்சுழற்சி’ செய்வோம் (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

Upcoming Programmes

March 12

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

சந்தேவ் ஹன்டியுடன்

Learn More

March 19

எடுத்தாளனுரின் சுற்றுப்பயணம்

ஷாமினி பெரேய்ராவுடன்

Learn More

March 19

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us