‘நம் மனதினால் உலகைப் பார்த்தல்’ பார்த்தல்’

Seeing the world cover

 

Download this worksheet as a pdf

 

சிந்தனைப் பெட்டி

ஒரு நாய் இந்த உலகத்தை எவ்வாறு பார்க்கும் என நீங்கள் சிந்தித்ததுண்டா? உங்களுடைய பெற்றோர், உடன்பிறப்புகள் மற்றும் நண்பர்கள் இந்த உலகத்தை எவ்வாறு பார்ப்பார்கள் என்று நீங்கள் சிந்தித்ததுண்டா? அவை வேறுபட்டதாக இருக்குமா – ஆம், நீங்கள் பார்ப்பதை விட முற்றிலும் வேறுபட்டதாய் இருக்குமா ? நாங்கள் அவர்களுடைய மூளைக்குள் சென்று நிச்சயமாக அறிந்துகொள்ள முடியுமா? எங்களால் அவ்வாறு செய்ய முடியாது என்பதே எளிமையான பதிலாகும்!

நாங்கள் இந்த உலகத்தை பார்ப்பது பல்வேறு காரணிகளில் தங்கியுள்ளது, அவையாவன: எங்களுடைய கண்கள் எவ்வாறு வேலைசெய்கின்றன, எங்களுடைய மூளை எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது மற்றும் எங்களுடைய மனம் எவ்வாறு அனைத்து தகவல்களையும் உள்வாங்கிக்கொள்கின்றது என்பனவாகும்.

 

சிந்தியுங்கள்!

மூளையும் மனமும் ஒன்றா? அழகற்ற ஆனால் கண்கவரக்கூடிய குமிழ் வடிவத்திலுள்ள மூளையைப் பற்றி நாங்கள் விஞ்ஞான வகுப்பில் அறிந்து கொள்ளலாம். நாங்கள் அனைவரும் எவ்வாறு சந்தோஷம், துக்கம், அன்பு அல்லது கோவம் எனும் உணர்வுகளை எங்கள் மனதிற்குள் உணர்வோம் என்பதை விஞ்ஞானரீதியாக அறிந்துகொள்வது மிகவும் கடினமாகும். இந்த விசித்திரமான விழித்திருத்தல் நிலை அல்லது பிரக்ஞை நிலையையே நாங்கள் மனம் எனக் கூறுகின்றோம்.

பிரக்ஞை நிலையைப்பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள இந்தக் காணொளியைப் பாருங்கள்:

செயற்பாடு

மனிதர்களாகிய எங்களால் சில விடயங்களைப் பார்க்க முடியும் அதேபோல் சில விடயங்களைப் பார்க்க முடியாது. உதாரணமாக ஒரு மேசையில் உள்ள புத்தகத்தை உங்களால் பார்க்க முடியும், ஆனால் நாய் குரைக்கும் சத்தத்தை உங்களால் பார்க்க முடியாது. (குறைந்தபட்சம் ஒரு கணனி இந்த சத்தத்தை ஒலி அலைகளாக மாற்றும் சந்தர்ப்பம் இல்லாதபோது)

வேற்றுகிரகத்திலிருந்து வேற்றுமனிதர் ஒருவர் பூமிக்கு வந்துள்ளார் என வைத்துக்கொள்வோம். அந்த வேற்றுக்கிரகவாசி, உலகத்தை நீங்கள் பார்க்கும் விதத்திலிருந்து வேறுபட்டதாகப் பார்ப்பார். உண்மையில், அவளால் புவியீர்ப்பைப் பார்க்க முடியும். ( பொருட்கள் வானத்திலும் அதற்கப்பாலும் பறக்காமல் வைத்திருக்கும் சக்தியே புவியீர்ப்பாகும்). வேற்றுகிரகவாசி பொருட்களை முற்றிலும் வேறுபட்டவிதமாகவும் பார்ப்பார். அது எவ்வாறு வேறுபட்டிருக்கும்? அவளுடைய கண்கள், மூளை மற்றும் மனம் எங்களுடையதை விட எவ்வாறு வேறுபட்டுள்ளது என்பதில் இது தங்கியுள்ளது.

Onsite

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

தினால் சஜீவ உடன்

Learn More

Artist Tour

Learn More

கேலரி உரையாடல்

இருஷி தென்னக்கோன், அனோமா ராஜகருணா, மற்றும் ஷானி ஜயவர்தன உடன் ‘ஆவணப்படம் தயாரிக்கும் கலை?’

Learn More

Exhibition Tour

Learn More

Online

பயிற்சிப்பட்டறை

யுசின் கோங் உடன் ‘நீங்களே உங்களின் கட்டிடக் கலைஞர்’ (வயது 10–15 வரை)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

கியவண முத்தர உடன் ‘மினெட்டின் முத்திரையை உருவாக்கல்’ (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

வாசிப்பு குழு

இருஷி தென்னக்கோன் மற்றும் ருஹாணி பெரெரா ஆகியோருடன் ‘கற்பனையில் மினெட்’

Learn More

வாசிப்பு குழு

தாரிக் ஜசீலுடன் ‘மினெட் டி சில்வாவின் கட்டடக்கலை வழிமுறை’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷேனுக்கா கொரையாவுடன் ‘காமிக் வரைதல் மற்றும் கதை உள்ள’ (வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

கலரி உரையாடல்

பேராசிரியர் சுமதி சிவமோகனுடன் ‘முரண்பாடு மற்றும் இடப்பெயர்வின் கதைகள்’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஸைனப் ஹுதா உடன் ‘Zine உருவாக்கமும் கலை இதழிலும்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு)

Learn More

கலரி உரையாடல்

ராதிகா ஹெட்டிஆராச்சி உடன் ‘போராட்டம், நினைவு, மற்றும் வெளியாள்தன்மை’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஆதி ஜெயசீலனுடன் ‘என் பாதுகாப்பான புகலிடம்’ (16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு)

Learn More

கலரி உரையாடல்

ஹேமா ஷிரோணி

Learn More

புத்தக வாசிப்பு

ஸ்டேஜஸ் நாடக குழுவுடன் ‘கபுட்டு காக் காக் காக்!’ (8–15 வயதினருக்கு)

Learn More

கேலரி உரையாடல்

ஹஸனா சேகு இஸதீன் மற்றும் சய்நப் இப்ரஹிமுடன் ‘பெண்ணாக, முஸ்லீமாக மற்றும் வேற்றாளாக இருத்தல்.’

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சாம்பவி சிவாஜியுடன் ‘இலக்கிய மொழிப்பெயர்ப்பு’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்

Learn More

கலரி உரையாடல்

இமாத் மஜீத்

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சய்நப் ஹுதாவுடன் ‘Zine உருவாக்கம் மற்றும் கலை இதழியல்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

For Kids

ஷர்மினி பெரெய்ராவுடன் சிறப்பு சிறுவர் தின எடுத்தாளுநர் சுற்றுலா

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘எனது மகிழ்ச்சி இடம்’ (9 முதல் 12 வயது வரை)

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘கடுகளினால் உருவாக்கும் உருவங்கள்’ (6 முதல் 8 வரை)

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘மன வரைபடங்கள்’ (9 வயது முதல் 12 வரை)

Learn More

For Educators

பயிற்சிப்பட்டறை

யுசின் கோங் உடன் ‘நீங்களே உங்களின் கட்டிடக் கலைஞர்’ (வயது 10–15 வரை)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

கியவண முத்தர உடன் ‘மினெட்டின் முத்திரையை உருவாக்கல்’ (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷேனுக்கா கொரையாவுடன் ‘காமிக் வரைதல் மற்றும் கதை உள்ள’ (வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஸைனப் ஹுதா உடன் ‘Zine உருவாக்கமும் கலை இதழிலும்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு)

Learn More

Upcoming Programmes

July 07

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

தினால் சஜீவ உடன்

Learn More

July 06

Artist Tour

Learn More

July 05

கேலரி உரையாடல்

இருஷி தென்னக்கோன், அனோமா ராஜகருணா, மற்றும் ஷானி ஜயவர்தன உடன் ‘ஆவணப்படம் தயாரிக்கும் கலை?’

Learn More

Support Us

Join us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities.

Join Us