මුණගැසීම්

11 February 202219 March 2023

Encounters_1800x960px

යමක් හා තවෙකක් අතර අහඹු මුණගැසීමක් නිසා හුරුපුරුදු හා සාමාන්‍ය දෙයක් පෙනෙන විදිහ වෙනස්වෙනවා ද? එකිනෙක දෙපස තබා ඇති කලාකෘති දෙකකට පුළුවන් ද එකිනෙකා පිළිබඳ අලුත් යමක් පෙන්වාදෙන්න?

1950 දශකයේ සිට වත්මන දක්වා කාලයට අයත් කලාකෘති ගොනුවක් අතර මුණගැසීම් හයක් ඉදිරිපත්කරන, වෙනස්වන සංදර්ශක මාලාවක් ලෙසට මේ ප්‍රදර්ශනය සකසා ඇත.

සෑම සංදර්ශකයක් ම ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ හා ජෝර්ජ් කීට් පදනමේ එකතුවලින් විශේෂයෙන් තෝරා ලබාගත් සිතුවමක් වටා දිවෙමින් එයට ප්‍රතිචාර දක්වයි. හුරුපුරුදු දෙයත් නොපැතූ දෙයත් අතර කෙළිබර සහ විටෙක ප්‍රතිවාදීවන සංසන්දනයන් මේ මුණගැසීම් හයෙන් යෝජනා කෙරෙයි.

වටමාරු තුනක් පුරා ප්‍රදර්ශනයට යළි පැමිණෙන ලෙසට නරඹන්නන්ට ආරාධනා කෙරෙයි.

 

වටමාරුව 1
2022 පෙබරවාරි 11–මැයි 22

වටමාරුව 2
2022 ජූනි 22–නොවැම්බර් 13

වටමාරුව 3
2022 දෙසැම්බර් 7–2023 මාර්තු 19

‘මුණගැසීම්’ අභිරක්ෂණය ප්‍රධාන අභිරක්ෂක ශාර්මිනී පෙරේයිරා සහ සහය අභිරක්ෂක සන්දෙව් හැන්ඩි විසිනි.

ප්‍රදර්ශන හා ග්‍රැෆික් නිමැවුම Studio M විසිනි: එමිල් මොලින් සමගින් ජොනතන් එඩ්වඩ්, රූත් පෙරේරා සහ කේශිනි වැවගමගේ සහයෙන්.

පරිවර්තන කෞමදී ජයවීර, කිරුබාලිනී ස්ටීවන්, මීරියම් නවීන්ද්‍රන්, ඵූසතී ලියනාරච්චි, සාම්බවී සිවාජි, සහ ශියාලනි ජනාර්තනන් විසිනි.

We would like to thank all the artists, funders, and lenders for their generous support in making this exhibition possible.

Additional thanks to:

 

Afzal Farook
Anoja De J Seneviratne
Aravinda Dharmathilaka
C. Anjalendran
David Janszé Jr.
Dilko Samaranayake
Emile Molin
Jennifer Senanayake
Jithain Hathiramani
Jonathan Edward
Murfad Shariff
Niroshi Jayasekera
Padma Bandaranayake
Pathmanesan Prasanth
Prof. Hala Halim
Prof. Tariq Mehmood Ali
Prof. T. Sanathanan
Prof. Virinder S. Kalra
Rasika Silva
Ruvini Ekanayake and team at Crescat Boulevard
Shawnerine Abraham
Shayari de Silva
Stefan Winkler
Thisath Thoradeniya
Udaya Hewawasam

‘Encounters’ is generously supported by

Nations Trust Bank

Additional support provided by

Asian Hotels and Properties PLC
European Union
Fairfirst Insurance
Foundation for Arts Initiatives
Goethe Institut Sri Lanka
John Keells Foundation
MICD Associates
Studio M – CMB (Pvt) Ltd

Related Programs

Online

ගැලරි කතා

ඉස්මත් රහීම් ගැලරි කතා: ඉස්මත් රහීම් 

Learn More

ගැලරි කතා

ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ ගැලරි කතා ප්‍රදීප් තලවත්ත සහ ලලිත් මානගේ

Learn More

ගැලරි කතා

Colombo Urban Lab සමග ‘කාන්තාවන් හා ශ්‍රමය’

Learn More

කතාන්දර

‘අපිළිවෙලින් එන කලාවක්!’

Learn More

Onsite

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

චිත්‍රපට තිරගතකිරීම

‘විරාගය’

Learn More

For Kids

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

ප්‍රහේලිකා දවසක්

(සියළු වයස්)

Learn More

For Educators

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

වැඩමුළුව

සෆියා සිදීක් සමග දෘශ්‍ය ජර්නල්කරණය (අවු. 18 සිට ඉහලට)

Learn More

වැඩමුළුව

ජේක් ඔර්ලොෆ් සමග ‘(Y)our Story’ (අවු. 15–18)

Learn More

Upcoming Programmes

December 11

අභිරක්ෂක සංචාරය

ශාර්මිණි පෙරේයිරා සමග

Learn More

December 10

ගැලරි කතා

සන්දෙව් හැන්ඩි සමඟ ‘විප්‍රවාසී කලාකරුවන්’

Learn More

December 10

වැඩමුළුව

සමකාලීන කලාකරුවන්ගේ එකතුව (CoCA) සමග ‘පවුල සමග කලාව’ (සියලු වයස්)

Learn More

Support Us

Support us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities. Join Us

Join Us