ආගන්තුකයෝ

4 May 202322 October 2023

Screenshot-2023-04-27-at-10.00.53-AM-1800x960 (1)

‘ආගන්තුකයා’ යන පදය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතාවන්නේ, වෙනත් රටක පුද්ගලයෙකු හැඳින්වීමටයි. කෙසේවුව ද, ආගන්තුකයෙකුට එතරම් පහසුවෙන් වෙනත් අනන්‍යතාවක් දරන, වෙනත් භාෂාවක් කතාකරන, හෝ වෙනත් ප්‍රජාවකට අයත් කෙනෙකු විය හැකි ද? තව ද, පැහැදිලිව ම එකකට අයත් නොවී, බහුවිධ අනන්‍යතා, භාෂා, සහ ප්‍රජා අතර විහිදී සිටින අයෙකුට ආගන්තුකයෙකු විය හැකි ද ?

‘ආගන්තුකයෝ’ යනු විදේශිකයන්, පිටස්තරයන්, හෝ අතිචාරීන් යැයි කියා ආගන්තුකබව ඔවුන් මත සලකුණුකර ඇති විකාරරූපී ආකාර ආමන්ත්‍රණයකිරීමට විවිධ මාධ්‍ය භාවිතකරන සමකාලීන කලාකරුවන් 15 දෙනෙකුගේ කලාකෘති එකට එක්කිරීමකි. අන්‍යත්වය වර්ගකරන සහ ආගන්තුකබව දකින යල්පැනගිය ආකාරවලට විරෝධය පෑමට, ඒවා නැවත පරිකල්පනයකිරීමට, සහ මිශ්‍රකිරීමට මේ කලාකෘති එක්වෙයි.

අර්ජුන ගුණරත්න
ධනුෂ්ක මාරසිංහ
දිනෙල්ක ලියනගේ
හේමා ශිරෝනි
හානියා ලුතුෆි
ඉමාද් මජීඩ්
ඉසුරු කුමාරසිංහ
ජනනි කුරේ
කේ කේ ශ්‍රීනාත් චතුරංග
නීනා මංගලනායගම්
රෙජිනෝල්ඩ් එස් ඇලෝසියස්
එස්. එච්. සරත්
ශ්‍යාමා ගෝල්ඩන්
ස්ටීවන් චැම්පියන්
සුමුධි සුරවීර

‘ආගන්තුකයෝ’ අභිරක්ෂණය සන්දේව් හැන්ඩි සහ ශාර්මිණී පෙරේයිරා විසින්

ප්‍රදර්ශන නිර්මාණ සැලසුම ජොනතන් එඩ්වඩ් විසින්

නිපදවීම මල්ෂානි දෙල්ගහපිටිය විසින්

සංස්කරණ කෞමදී ජයවීර විසින්

පරිවර්තන කෞමදී අලවතුගොඩ, ශියල්නි ජනාර්තනන්, ඵූසති ලියනාරච්චි, මිරියම් නවීන්ද්‍රන්, රවිහාරි රවින්ද්‍රකුමාර්, සහ සාම්බවී සිවාජි විසින්

අධ්‍යාපන හා මහජන වැඩසටහන් ප්‍රමෝදා වීරසේකර විසින්

We would like to thank all the artists, lenders, funders,
and our Founding Patrons for their generous support in
making this exhibition possible.

Additional thanks and gratitude to:

Afzal Farook
Ananda Amarasiri
Anoja Seneviratne
Bilesha Fernando
Crescat Management, Security, and Maintenance
Emile Molin
Heshani Karunanayake
Jonathan Edward
Joyce Adams So
Kalpa Munasinghe
Kishan Perera
Lalindra Amarasekara
Madhavi Gore
Mohamed Zarook
Nalliney Thangavelu
Nikhil Chopra
Nilshan Fernando
Niroshi Jayasekera
Priyantha Udagedara
Rasika Silva
Rohit Gupta
Sandeep Gopal
Sanjay Kulatunga
Saskia Fernando
Shanila Alles
Thavisha Wickramatunga
Thushara Perera
Tushma Perera

‘The Foreigners’ exhibition is generously supported by

Anojie Amerasinghe and Hugues Marchand
Radhika Chopra and Rajan Anandan

European Union

Additional support provided by

British Council Sri Lanka

Major Benefactors and Funders of the Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka

John Keells Foundation
Nations Trust Bank
Fairfirst Insurance

Radio Partner

Lite FM

Founding Patrons 2023-2024

Shivanthi Atukorale and Ravin Basnayake
Sharmila and Akram Cassim
Samantha de Silva
Suresh Dominic
Abbas and Alnaas Esufally
Malik Fernando
Roshni and Sheran Fernando
Ajit and Chandani Gunewardene
Leena Hirdaramani
Anula Kusum Jayasuriya, David Gilmour, and Shani Sarkis
Kumar and Ranmali Mirchandani
Angeline Ondaatjie
Mohan Tissanayagam
Amitha, Arshia, and Shasthi Silva

Related Programs

Online

ශ්‍රී ලාංකීය සමකාලීන වීඩියෝ කෘති සහ සාකච්ඡා මඩුල්ලක්

Learn More

ගැලරි කතා

මහාචාර්ය සුමති සිවමෝහන් සමග ‘ගැටුම් සහ අවතැන්වීම් පිළිබඳ ආඛ්‍යාන’

Learn More

ගැලරි කතා

රධිකා හෙට්ටිආරච්චි සමග ‘විරෝධතාව, මතකය, සහ පිටස්තරත්වය’

Learn More

ගැලරි කතා

හේමා ශිරෝණි

Learn More

Onsite

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

කියවීම් කණ්ඩායම

සචිනි සෙනෙවිරත්න සමග ‘ශේක්ස්පියර්, පශ්චාත් යටත් විජිතවාදය, සහ අනෙකා’

Learn More

ශ්‍රී ලාංකීය සමකාලීන වීඩියෝ කෘති සහ සාකච්ඡා මඩුල්ලක්

Learn More

වැඩමුළුව

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමඟ විශේෂ ළමා දින අභිරක්ෂක සංචාරය

Learn More

For Kids

වැඩමුළුව

ශාර්මිණී පෙරේයිරා සමඟ විශේෂ ළමා දින අභිරක්ෂක සංචාරය

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මගේ සතුටු තැන’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘ටින්පත් රූප’ (වයස අවුරුදු 6–8 සඳහා)

Learn More

ළමා ක්‍රියාකාරකම් සැසිය

‘මතක සිතුවම්’ (වයස අවුරුදු 9–12 සඳහා)

Learn More

For Educators

වැඩමුළුව

ශෙනුකා කොරෙයා සමඟ ‘චිත්‍ර කතා සෑදීම හා කතන්දර කීම’ (වයස අවුරුදු 16 සහ ඉහළ)

Learn More

වැඩමුළුව

සේනබ් හූඩා සමග ‘අත්කම් සඟරා සහ කලා ජර්නල්කරණය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

ආධි ජයසීලන් සමග ‘මගේ කෙම්බිම’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

වැඩමුළුව

සාම්බවි සිවාජි සමග ‘සාහිත්‍ය පරිවර්තනය’ (අවුරුදු 16 සහ ඉහළ වයස් සඳහා)

Learn More

Upcoming Programmes

October 08

ප්‍රදර්ශන සංචාරය

Learn More

October 07

කියවීම් කණ්ඩායම

සචිනි සෙනෙවිරත්න සමග ‘ශේක්ස්පියර්, පශ්චාත් යටත් විජිතවාදය, සහ අනෙකා’

Learn More

October 06

ගැලරි කතා

ශාමා ගෝල්ඩන්

Learn More

Support Us

Support us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities. Join Us

Join Us