சந்திப்புகள்

11 February 202219 March 2023

Encounters_1800x960px

ஒரு விடயத்திற்கும் இன்னொரு விடயத்திற்குமிடையேயான தற்செயலான சந்திப்பு, எமக்குப் பரீட்சயமான அல்லது பொதுவான ஒன்றை நாம் பார்க்கும் விதத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றதா? அருகருகே வைக்கப்பட்ட இரண்டு கலைப்படைப்புகள், அவற்றைப் பற்றி புதிய விடயங்களை வெளிப்படுத்துமா?

இந்தக் கண்காட்சியானது, தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டிருக்கும் காட்சிகளின் கோர்வையாக, 1950 காலப்பகுதி தொடக்கம் தற்போது வரையான ஆறு படைப்புகளின் சந்திப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றது.

ஜோன் கீல்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் ஜோர்ஜ் கீற் ஸ்தாபகத்தின் சேகரிப்புகளிலிருந்து வரையப்பட்ட, குறிப்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஓவியத்தை சூழ்ந்தும் அதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையிலும் பல வகையான கலைப்படைப்புகளையும், குறுகிய வாழ்நாளை உடைய படைப்புகளையும் ஒவ்வொரு காட்சிப்படுத்தலும் வெளிப்படுத்துகின்றது. இந்த ஆறு படைப்புகளும் பரீட்சயமானதும் மற்றும் எதிர்பாராததற்கும் இடையேயான விளையாட்டுத்தனமானதும், சில சமயங்களில் விவாதத்திற்குரியதுமான ஒப்பீடுகளை முன்மொழிகின்றன.

ஒவ்வொரு காட்சிப்படுத்தல்களிலும் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கும் அமைய

விருந்தினர்கள் கண்காட்சிக்கு மீண்டும் அழைக்கப்படுகின்றனர்.

சுழற்சி 1
11 பெப்ரவரி–22 மே 2022

சுழற்சி 2
22 ஜூன்–13 நவம்பர் 2022

சுழற்சி 3
7 டிசம்பர் 2022 –19 மார்ச் 2023

‘சந்திப்புகள்,’ முதன்மை எடுத்தாளுனர் ஷர்மினி பெரேரா மற்றும் உதவி எடுத்தாளுனர் சந்தேவ் ஹன்டி ஆகியோரினால் எடுத்தாளுகை செய்யப்பட்டது.

கண்காட்சி மற்றும் கிராபிக் வடிவமைப்பு ஸ்டூடியோ எம்: எமில் மொலின் மற்றும் ஜொனத்தன் எட்வர்ட், ரூத் பெரேரா மற்றும் கேஷினி வெவேகமாவுடன். 

மொழிப்பெயர்ப்பு கௌமதி ஜெயவீர, கிருபாலினி ஸ்டீபன், மிரியம் நவீந்திரன், பூசதி லியனாராச்சி, சாம்பவி சிவாஜி மற்றும் ஷியால்னி ஜனார்த்தனன்.

We would like to thank all the artists, funders, and lenders for their generous support in making this exhibition possible.

Additional thanks to:

 

Afzal Farook
Anoja De J Seneviratne
Aravinda Dharmathilaka
C. Anjalendran
David Janszé Jr.
Dilko Samaranayake
Emile Molin
Jennifer Senanayake
Jithain Hathiramani
Jonathan Edward
Murfad Shariff
Niroshi Jayasekera
Padma Bandaranayake
Pathmanesan Prasanth
Prof. Hala Halim
Prof. Tariq Mehmood Ali
Prof. T. Sanathanan
Prof. Virinder S. Kalra
Rasika Silva
Ruvini Ekanayake and team at Crescat Boulevard
Shawnerine Abraham
Shayari de Silva
Stefan Winkler
Thisath Thoradeniya
Udaya Hewawasam

‘Encounters’ is generously supported by

Nations Trust Bank

Additional support provided by

Asian Hotels and Properties PLC
European Union
Fairfirst Insurance
Foundation for Arts Initiatives
Goethe Institut Sri Lanka
John Keells Foundation
MICD Associates
Studio M – CMB (Pvt) Ltd

Related Programs

Online

கேலரி உரையாடல்

இஸ்மத் ரஹீம் கேலரி உரையாடல்: இஸ்மத் ரஹீம் 

Learn More

கேலரி உரையாடல்

பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே கேலரி உரையாடல் பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே

Learn More

கேலரி உரையாடல்

Colombo Urban Lab உடன் ‘பெண்களும் உழைப்பும்’

Learn More

கதை சொல்லல்

இரண்டு யன்னல்களின் கதை

Learn More

Onsite

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

கண்காட்சி சுற்றுலா

Learn More

திரைப்பட திரையிடல்

‘விராகய’

Learn More

For Kids

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

For Educators

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சஃபியா சிடீக்குடன் காட்சி சார்ந்த டயரிக்குறிப்பு (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜேக் ஓர்லோப்ஹுடன் ‘(Y)our Story’ (15–18வயது வரை)

Learn More

Upcoming Programmes

December 11

எடுத்தாளனுரின் சுற்றுப்பயணம்

ஷாமினி பெரேராவுடன்

Learn More

December 10

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

December 10

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

Support Us

Support us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities. Join Us

Join Us