88 ஏக்கர்கள்: மினெட் டி சில்வாவின் வட்டபுழுவ வீட்டுத் திட்டம்

30 November 20237 July 2024

image 8

கண்டியிலுள்ள வட்டபுழுவ வீட்டுத் திட்டமானது 1958ல் நிறைவுற்றது. இவ் வீட்டுத் திட்டம் இலங்கையில் புதிய வீட்டுத்திட்ட முறைக்குப் பறை சாற்றியது. கட்டட கலைஞர் மினெட் டி சில்வாவினால் (1918–1998) வடிவமைக்கப்பட்ட இத் திட்டமானது, இத் திட்டத்தில் குடியேற போகும் மக்களின் பங்களிப்புடன் நிர்மாணிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

‘88 ஏக்கர்கள்’ கண்காட்சியானது எவ்வாறு இப் பரந்த மலைப்பகுதியில், குறைந்த விலையில் கட்டப்பட்டு வெவ்வேறு இன-மத மக்களைக் கொண்ட இலங்கை அரச ஊழியர்களுக்காக கட்டப்பட்ட வீட்டுத் திட்டமானது தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் கட்டப்பட்டது என்பதை எடுத்தியம்புகின்றது. இருஷி தென்னகோன் (பி. 1989), சுமேத கலேகம (பி. 1988), மற்றும் சுமுது அத்துகோரல (பி. 1980) சிறப்பாகத் தயாரித்த திரைப்படமானது 65 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மினெட் டி சில்வாவின் தாக்கம் மற்றும் வடிவமைப்பு சவால்களைக் கருத்திற்கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

மினெட் டி சில்வா 

இருஷி தென்னகோன், சுமேத காலேகம மற்றும் சுமுது அதுகோரல 

டொமினிக் சன்சோனி 

யுல்ரிக் ப்லெஸ்நர் 

அனுராதா மதூர்

மேலதிக கலைப்படைப்புகள் அகரவரிசையில், யாரால் மற்றும் யாரிலிருந்து:

ஆனந்த முனசிங்க 

ஆர்கிடெக்ச்சரல் அசோசியேஷன் 

அசோஸியேடட் என்டர்ப்ரைஸ்ஸ் லிமிடட் 

கண்டி அரசாங்க சேவகர்கள் கட்டிடட சமூகம்

மைக்கல் ப்லீ 

மாடர்ன் ஆர்க்கிடெக்ச்சரல் ஆய்வுக்குழு 

கண்டி நகராட்சி மன்றம் 

பட்ரிக் கெடெஸ்

ரஜித கொனாரா 

பிரித்தானிய கட்டிடக் கலைஞர்களின் ரோயல் இன்ஸ்டிடியூட் 

சௌனக் அட்டா 

இலங்கை மதிப்பாய்வு திணைக்களம் 

ஸ்டூடியோ ஒப் மாடர்ன் ஆர்க்கிடெக்ச்சர், கண்டி 

கத்தெரினா டாட்டீயானா

‘88 ஏக்கர்கள்’ கண்காட்சிக்கு ஷர்மினி பெரெய்ரா மற்றும் ரிச்சேல் மார்சலீன் எடுத்தாளுணர்களாக செயற்படுவர, தினால் சஜீவ மற்றும் நிமாயா ஹரிஸ் உதவி
கண்காட்சி வடிவமைப்பு – ஜொனதன் எட்வார்ட், ரயீசா சம்சுதீனின் உதவி
கண்காட்சி அடையாளம் நியா தண்டபாணி
தயாரிப்பு – மல்ஷானி டெல்கஹப்பிடிய
இதலாசிரியர் – கௌமதி ஜயவீர
மொழிப்பெயர்ப்பு கௌமதி அலவத்துகொட, மிரியம் நவீந்த்ரன், ரயீஷா இக்ரம், ரவிஹரி ரவெந்த்ரகுமார், சாம்பவி சிவாஜி, மற்றும் ஷியால்னி ஜனார்த்தனன்
கல்வி மற்றும் பொது நிகழ்ச்சிகள் பிரமோதா வீரசேகர
இவ் கண்காட்சியை உருவாக்கியதில் பங்குகொண்ட அனைத்து கலைஞர்கள், கொடுப்பாளர்கள், நிதி வழங்கியவர்கள் மற்றும் எமது ஸ்தாபன கர்த்தாக்களுக்கு எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
மேலதிக நன்றிகள்: 
ஏ.எம். ந. கொரலேகேதர
ஆகேஷ் பெர்னாண்டோ 
அமவுரி ப்லோ 
ஆனந்த அமராசிரி
அனோஜா செனவிரத்ன 
அர்ஜ் விக்னராஜா 
பிலேஷ பெர்னாண்டோ 
க்ரெஸ்கட் நிர்வாகம், பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 
டெஸ்மண்ட் பெரேரா 
டெட்மார் ப்லோ 
தினேஷா பின்னகொட 
டொன் காமினி ரஞ்சித் ஜயசிங்க 
டாக்டர். சந்திக்க பஸ்நாயக்க 
எர்ரோல் பெரேரா 
ஹெல்கா டிசில்வா ப்லோ பெரேரா 
ஹெஷ்மா விக்னராஜா
ஜோன் டாலிங்டன்
ஜியோத்சனா நம்பியார் 
கல்ப முனசிங்க 
கமல் சஞ்சீவ
கவிதாசன் பாலகிருஷ்ணன் 
லலித் குமார அலுடெனிய 
எல்.எச்.ஏ. தாருக்க
லினுக மல்லிகராச்சி 
மொஹம்மட் சாரூக் 
நாத் எஸ். வீரக்கோன் 
நீடா சுவர்ணா 
பி. ஜி. டி. டில்ருக்ஷி 
பிரியந்த விக்கிரமரத்ன 
ரதேவ் பஸ்நாயக்க 
ரசிக சில்வா 
ருவன் மீகம்மான 
சந்தீப் கோபால்
சந்த்யா குலத்துங்க 
செலீனா ப்லோ 
ஷதிஸ் பெரேரா 
ஷிவாத்மிகா ஏ. ர
சுக்லா சவாந் 
சொனாலி விஜேரத்ன
சுசில் லமஹேவா 
தவிஷ விக்கிரமதுங்க
துஷார பெரேரா
வவிக்ட்டோரியா டி சில்வா 
யசாங்கி பஸ்நாயக்க

Related Programs

Online

கலரி உரையாடல்

பேராசிரியர் சுமதி சிவமோகனுடன் ‘முரண்பாடு மற்றும் இடப்பெயர்வின் கதைகள்’

Learn More

கலரி உரையாடல்

ராதிகா ஹெட்டிஆராச்சி உடன் ‘போராட்டம், நினைவு, மற்றும் வெளியாள்தன்மை’

Learn More

கலரி உரையாடல்

ஹேமா ஷிரோணி

Learn More

புத்தக வாசிப்பு

ஸ்டேஜஸ் நாடக குழுவுடன் ‘கபுட்டு காக் காக் காக்!’ (8–15 வயதினருக்கு)

Learn More

Onsite

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

Learn More

கலைஞர் சுற்றுலா

Learn More

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

ஷாமினி பெரேராவுடன்

Learn More

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

ஷாமினி பெரேராவுடன்

Learn More

For Kids

ஷர்மினி பெரெய்ராவுடன் சிறப்பு சிறுவர் தின எடுத்தாளுநர் சுற்றுலா

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘எனது மகிழ்ச்சி இடம்’ (9 முதல் 12 வயது வரை)

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘கடுகளினால் உருவாக்கும் உருவங்கள்’ (6 முதல் 8 வரை)

Learn More

சிறுவர்களுக்கான செயல்திறன் நிகழ்ச்சி

‘மன வரைபடங்கள்’ (9 வயது முதல் 12 வரை)

Learn More

For Educators

பயிற்சிப்பட்டறை

ஷேனுக்கா கொரையாவுடன் ‘காமிக் வரைதல் மற்றும் கதை உள்ள’ (வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஸைனப் ஹுதா உடன் ‘Zine உருவாக்கமும் கலை இதழிலும்’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஆதி ஜெயசீலனுடன் ‘என் பாதுகாப்பான புகலிடம்’ (16 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சாம்பவி சிவாஜியுடன் ‘இலக்கிய மொழிப்பெயர்ப்பு’ (16 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்

Learn More

Upcoming Programmes

December 17

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

எடுத்தாளுனரின் சுற்றுப்பயணம்

Learn More

December 15

இசையமைப்பாளர் ஹரின் அமிர்தநாதனின் தலைமையில், புனித தோமஸ் கனிஷ்ட பாடசாலையின் பாடகர் குழுவுடன் ‘நத்தார் பாடல்கள்’

இசையமைப்பாளர் ஹரின் அமிர்தநாதனின் தலைமையில், புனித தோமஸ் கனிஷ்ட பாடசாலையின் பாடகர் குழுவுடன் ‘நத்தார் பாடல்கள்’

Learn More

December 10

கண்காட்சி சுற்றுலா

Learn More

Support Us

Support us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities. Join Us

Join Us