‘நூறாயிரம் சிறிய கதைகள்’

13 December 201916 August 2020

OHTST Gallery

புகழ்பெற்ற சமகால தமிழ் கவிஞர் சேரன், <span class=”font-default”>2003</span> ஆம் ஆண்டில் வெளியிட்ட கவிதை ஒன்றில் அவர் விவரிக்கையில்–

“… நூறாயிரம் கதைகளைத் சுமந்து
உரம் பெற்ற பாலத்தை
இப்போது
உடைத்து விடுகிறது ஒரு கண்ணீர்த்துளி”

இக் கண்காட்சியானது, தன் தலைப்பையும் எடுத்தாளுகை உத்வேகத்தையும் கவிதையின் எண்ணற்ற கதைகளின் சுமை எவ்வாறு கற்பனைசெய்யப்பட்டுள்ளது என்பதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்கிறது. இக் காட்சிப்படுத்தலானது கலையில் பௌதீககட்டமைப்பின் மறுகட்டமைப்பில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் எண்ணில் அடங்காத அறிவை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துதல், நெறிப்படுத்துதல், பட்டியற்படுத்துதல் மற்றும் புரிந்துகொள்ளுதல் என்பதனை வழங்குகிறது. தூரநோக்கினடிப்படையில் இக் காட்சிப்படுத்தல், இலங்கையில் அதன் சமீபத்திய வரலாற்றில் என்ன நிகழ்ந்துள்ளது என்பதற்கான சாட்சியமாகவிருக்கும் குறிப்புகள், கதையாடல்கள், விவரிப்புகள், அத்தியாயங்களிற்கான கலைத்துவ வெளியீடுகளினை கலை வரலாற்றில் பதிவுசெய்யும் செயலினை வெளிப்படுத்துகிறது. இக் காட்சிப்படுத்தலினை நுணுக்கமாக நோக்கினால், பல தலைமுறைகளாக கலைப்படைப்புகளை படைத்துவரும் இலங்கை கலைத்துவ சமூகங்கள் மற்றும் அவர்கள் உருவாக்கிய கலைப்படைப்புகளின் சக்தியை உணர்த்தும் விதமாக காட்சிப்படுத்தலின் தலைப்பானது ‘ஒரு நூறாயிரம் சிறிய கதைகள் ’ என சூட்டப்பட்டுள்ளது. தலைப்புக்கு ஏற்றவாறு இக் காட்சிப்படுத்தலின் ஒவ்வொரு கலைப்படைப்பையும் ஒரு தனித்துவமான கதையை நிலைநிறுத்துவதோடு, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கதையைச் சொல்வதற்கு அல்லது ஒரு கதையை மீளச்சொல்வதற்கு அல்லது ஒரு கதையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கும் அல்லது மௌனமாக இருப்பதற்குமான சாத்தியத்தினையும் திறனையும் பெற்றுள்ளது. இக் காட்சிப்படுத்தலானது முந்தைய தசாப்தங்களில் இடம்பெற்ற பல காட்சிப்படுத்தல்களுக்கும், அதற்காக உழைத்த பல்வேறுபட்ட கலைஞர்கள், எடுத்தாளுனர்கள், எழுத்தாளர்கள், கலை சேகரிப்பாளர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் வருங்கால கலைஞர்களுக்கும் நன்றிக்கடன்பட்டுள்ளது.

ஒரு நூறாயிரம் சிறிய கதைகள் ’ காட்சிப்படுத்தலானது முதல்முறையாக 2018ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 2ஆம் திகதியிலிருந்து 10ஆம் திகதி வரை டாக்காவில் ஷில்பகலா அக்கடமியில் நடைபெற்ற கலைநய உச்சிமாநாட்டில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

இக் கண்காட்சியை சாத்தியப்படுத்திய அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் நிதியளித்தவர்களுக்கும் அவர்களது தாராள உதவிக்காக நன்றி கூற விரும்புகிறோம்.

முதன்மை புரவலர்கள்:

AOD Colombo (Pvt) Ltd
John Keells Foundation
MICD Associates

பின்வருவோரது தாராள மனதுடனான உதவியின்றி இக் கண்காட்சி சாத்தியப்பட்டிருக்காது:

ApiHappi
AzkoNobel
Colombo Innovation Tower
Elephant House
Fairfirst Insurance Limited
Geoffrey Bawa Trust
Gunaratne Offset (Pvt) Ltd
Idea Hub (Pvt) Ltd
M3Force
Photonics (Pvt) Ltd
Samdani Art Foundation
True Value Green Products (Pvt) Ltd
VK Enterprises (Pvt) Ltd
Wijeya Newspapers
Wineworld (Pvt) Ltd

Related Programs

Online

கேலரி உரையாடல்

இஸ்மத் ரஹீம் கேலரி உரையாடல்: இஸ்மத் ரஹீம் 

Learn More

கேலரி உரையாடல்

பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே கேலரி உரையாடல் பிரதீப் தலவத்த மற்றும் லலித் மானகே

Learn More

கேலரி உரையாடல்

Colombo Urban Lab உடன் ‘பெண்களும் உழைப்பும்’

Learn More

கதை சொல்லல்

இரண்டு யன்னல்களின் கதை

Learn More

Onsite

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

கண்காட்சி சுற்றுலா

Learn More

திரைப்பட திரையிடல்

‘விராகய’

Learn More

For Kids

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

ஜிக்ஸா-புதிர் தினம்

(அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

For Educators

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

சஃபியா சிடீக்குடன் காட்சி சார்ந்த டயரிக்குறிப்பு (18 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்)

Learn More

பயிற்சிப்பட்டறை

ஜேக் ஓர்லோப்ஹுடன் ‘(Y)our Story’ (15–18வயது வரை)

Learn More

Upcoming Programmes

December 11

எடுத்தாளனுரின் சுற்றுப்பயணம்

ஷாமினி பெரேராவுடன்

Learn More

December 10

கலரி உரையாடல்

‘வெளிநாடுகளில் உள்ள கலைஞர்கள்’ பற்றி சந்தேவ் ஹன்டியுடன் உரையாடுவோம்.

Learn More

December 10

பயிற்சிப்பட்டறை

தற்கால கலைஞர்களின் கூட்டு நடத்தும் (CoCA)  ’குடும்பத்துடன் கலை’ (அனைத்து வயதினருக்கும்)

Learn More

Support Us

Support us to create Sri Lanka’s first publicly accessible museum of modern and contemporary art.

The Museum of Modern and Contemporary Art Sri Lanka invites you to get involved through becoming a member or making a donation to our activities. Join Us

Join Us